Vi vil aldri glemme denne dagen

“Ingen av oss vil noensinne glemme denne dagen, men vi vil fortsette å kjempe for frihet og alt som er godt og rettferdig i vår verden.”

Høres sitatet kjent ut?

Det er godt sagt. Det er et sitat som utstråler tillit og samhold, og det er ord som varmer i en tung tid.

Hvis noen lure på hvem som sa det, kan dere se talen på YouTube (sitatet kommer ca 4:07->).

Jeg vil tro at mange blir overasket, og det kan føles ubehagelig å få vite det.

Selv er jeg veldig opptatt av at vi må reagere riktig i både ord og handling, og jeg sitter i dag og skriver på en kommentarartikkel om nettopp dette til kommende utgave av Kampanje. Der bruker jeg dette sitatet som et eksempel.

Den artikkelen retter seg direkte mot mediene, men jeg synes problemstillingen er både så stor og så akutt at jeg følte at jeg også måtte blogge litt om det.

Vi står alle sammen etter 22/7, men hva står vi sammen om? Vi har gode intensjoner, men er likevel svært uenige om hva det innebærer.

 • Hva mener Jens Stoltenberg når han sier “mer demokrati” og “mer åpenhet”?
 • Hva mener du når du sier “mer demokrati” og “mer åpenhet”?
 • Hva mener din meningsmotstander når han eller hun sier “mer demokrati” og “mer åpenhet”?
 • Hvor skal grensen gå for “mer demokrati” og “mer åpenhet”?
 • Hvem skal bestemme hva vi alle mener når vi sier “mer demokrati” og “mer åpenhet”?

Jeg vil aldri glemme 22/7, men jeg håper jeg slipper å bli minnet om 22/7 hver bidige dag som følge av hva noen mente med “mer demokrati” og “mer åpenhet”.

 • http://www.marienblogg.no Eivind M.

  Både “demokrati” og “åpenhet” er gode typeeksempler på innholdsløse honnørord – ord som klinger godt og gir oss positive assosiasjoner, men som samtidig må fylles med innhold og mening før de har en substans vi kan si oss enige eller uenige i.

  Nettopp derfor blir avsenderen av budskap som det du siterer ekstremt viktig. Selv har jeg stor tro på at jeg har mer til felles med hva Stoltenberg legger i begrepene, enn hva sitat-opphavet ditt har. Derfor er jeg heller ikke veldig bekymret for at Stoltenberg skal fylle begrepene med innhold jeg er sterkt uenig i – i motsetning til med Bush.

  Samtidig er sammenligningen din en god og viktig påminner – skal vi virkelig ta standpunkt om vi faktisk vil ha mer eller mindre “demokrati” eller “åpenhet”, må vi bruke andre ord for å beskrive hva vi legger i begrepene.

  • DeHave

   Det blir vel helst Storberget som vil fylle ordene med mening; og jeg tror ikke det vil begeistre tilhengerne av demokrati og åpenhet.

  • http://gravemaskinen.no Anders Brenna

   Jeg tror at Jens Stoltenberg er oppriktig i det han sier, og jeg tror at han og jeg har noenlunde samme oppfatning av hva det innebærer.

   Det er andre personer i regjeringen jeg er bekymret for i dette spørsmålet.

 • Kristian Aasgård

  Dette er veldig viktig. Dessverre er jeg redd mange tror vi oppnår mer demokrati og åpenhet ved å gjemme bort og støte ut de som tenker annerledes enn hva som er politisk korrekt. Ved å overvåke og mistenkeliggjøre. Jeg er temmelig overbevist om at resultatet er stikk motsatt. Demokratiet var allerede under angrep fra blant annet Datalagringsdirektivet, det siste vi trenger er flere kjepper i demokratiets hjul.

  Media gjør jo også sitt ved å spille maksimalt på “dagen som endret Norge”, “Norge blir aldri det samme” og så videre. Vi skal selvsagt ikke glemme denne tragedien, like lite som vi skal glemme andre tragedier, men å la den endre Norge er et nederlag i seg selv. Jeg har ingen intensjon om å la én gal mann legge føringer for noe som helst. Det måtte i så fall være å styrke våre demokratiske rettigheter, ikke å begrense dem.

 • BakNyhetene

  Syns at allerede problemstillinga kommer skjevt ut. Den åpner for enda mer tåketale og akademisk flisespikking. Nå har vel snart hver eneste skrivefør i dette landet hatt sin kronikk på trykk med dypsindige analyser. Vi trenger ikke mer graut nå.

 • DeHave

  Jeg tror det er bred enighet om at demokrati betyr folkestyre. Det må bety at hele folket skal være med å styre landet. En ting er at vi alle har anledning til å stemme. Det neste er om vi kan kontrollere hva de har gjort/ikke gjort; de som vi stemte på. Slik kan vi velge å stemme på samme parti igjen eller om vi skal stemme på et annet parti neste gang. For at det skal fungere må vi ha åpenhet om hva politkerene gjør og media til å formidle det. At vi “åpent” kan ytre oss og dermed skape debatt er selve fundamentet i demokratiet. Graden av ytringsfrihet viser hvor reelt et demokrati er. Overvåking av avvikende syn og å fjerne muligheten til å være anonym på nett, vil gi en chilling-effekt på ytringsfriheten. Åpenhet har vi når alle borgere/velgere/”folket”kan ytre seg.

  Mindre åpenhet får vi når ”noen” bestemmer seg for å sette en grense mellom akseptable og uakseptable meninger. Her kan det kanskje være en ide å sette ned en kommisjon som skal fastsette disse grensene.

  Mer demokrati og åpenhet er problematisk for de som er mainstream og bare har toleranse for en smal stripe av uenighet på hver side av sitt syn. Syn som avviker vesentlig skal kveles hardt og brutalt; det er bare det at disse synene ikke forsvinner. De blir fort liggende som innestengt fuktighet og blir til sopp og råte.