Toppsak: journaliststudent som liker internett

Det er skremmende, men sant. Når en journaliststuden erklærer sin begeistring for internett, så er det en stor nyhet i journalistmiljøet.

journalistenjulie

Som nevnt tidligere, skal Julie ha sin praksisplass hos oss fra mai, og hun har også fått sommerjobb hos oss. Vår nyhetsredaktør, Tormod Haugstad begrunnet hvorfor hun fikk sommerjobben på bloggen hennes:

Veldig godt formulerte problemstillinger rundt dilemmaet nett og papir. Og mer enn godt nok som søknad for en sommerjobb i Teknisk Ukeblad etter praksisperioden.