Tag Archives: stoppdld

Stopp Datalagringsdirektivet

I dag ble jeg valgt til ny leder for Stopp Datalagringsdirektivet, eller Stopp DLD, som mange foretrekker å kalle organisasjonen.

Dette er en tverrfaglig og tverrpolitisk organisasjon som har samlet et bredt spekter av personligheter i alle aldre og med alle slags bakgrunner til å kjempe mot at Norge implementerer EU’s Datalagringsdirektiv som en del av norsk lovgivning.

Jeg er en av de som bruker internett i en eller annen form til omtrent alt jeg driver med både privat og i jobbsammenheng, og jeg har en bakgrunn som gjør meg i stand til å skjønne hva dette kan brukes til. Det er få personer som legger igjen like mange digitale spor som meg, og jeg gjør det selv om jeg vet hvordan det kan brukes mot meg hvis dataene kommer på avveie.

I stedenfor å bli paranoid av tanken på det potensielle misbruket, velger jeg fortsatt å bruke internett aktivt. Mitt fokus rettes i steden mot å sikre at slike personvernsensitive data ikke kommer på avveie, og i den kampen spiller StoppDLD en nøkkelrolle.

Da jeg ble spurt om å stille til valg som ny leder takket jeg ja fordi dette er viktig, og fordi Datalagringsdirektivet er noe jeg vil fortsette å bruke mye av min tid på å bekjempe uansett. Hvovidt jeg gjør det som leder eller medlem av Stopp DLD, eller om jeg bare gjør det som privatperson, er ikke så viktig. Det viktigste er å stoppe dette overgrepet før politikerene eventuelt gjøre et vedtak de på ingen måte skjønner konsekvensene av.

Jeg vil ikke påberope meg spesialisert ekspertise på IT-sikkerhet, men jeg kan nok til at jeg vet hva jeg kan gjøre med informasjon som DLD pålegger lagring av. Det gjør svært få av de som er for DLD-implementering, og det gjør dessverre også en alt for liten del av Norges befolkning.

Det blir da også vår viktigste oppgave fremover. Vi må alle forklare absolutt alle hva DLD innebærer, og hva det faktisk innebærer for deg og meg. Vi har alle noe å skjule, og de som ikke har det bør faktisk skjule at de er så kjedelige at de ikke har noe å skjule.

Jeg har ingen programerklæring å komme med, men jeg vil si en ting: Ikke nøy deg med å si at “noen bør gjøre noe” for å stoppe DLD.

JUST DO IT!