Tag Archives: stillingsannonse

Årets beste stillingsannonse

PST gjorde en fantastisk jobb da de lagde denne stillingsannonsen:

Den er genial på flere nivåer, og jeg er spesielt imponert over måten den lokker teknologer til å søke, samtidig som stillingsannonsen avslører de som bare kan faget.

Jeg skal ikke avsløre alle feilene de har lagt inn, og jeg er faktisk ikke sikker på om jeg har funnet alle. Det er også flere jeg mistenker å være feil som PST trolig ikke har tenkt på da de lagde den…

For de som ikke forstår gresk, så er teksten en SQL-syntaks. Det er et dataspråk som brukes til å hente ut (eller redigere) informasjon i databaser. Ved å skrive stillingsannonsen på denne måten utelukkes dermed alle som ikke vet det, eller som ikke klarer å finne de tekniske feilene i syntaksen.

Samtidig luker annonsen ut alle søkere som eventuelt finner de tekniske feilene, men som ikke tenker seg om. Stillingsannonsen inneholder flere feil laget for å teste søkernes samfunnsforståelse.

Den mest opplagte av disse er “where soundex(.a.etternavn) = soundex(‘HJELMESÆN’)”. “WHERE” er en spesifisering av filtrering av hvilke data som skal hentes ut fra databasen, og soundex er en funksjon som regner ut hvor likt to tekstsnutter høres ut.

Ved å bare hente ut etternavn som har en viss likhet med et norskklingende navn som “HJELMESÆN”, signaliserer denne stillingsannonsen at de bare er interessert i søkere med norskklingende navn…

Det er selvsagt feil, ettersom det er både politisk og faglig korrekt å etterstrebe en variert sammensetning av ansatte i en etat som PST.

Denne stillingsannonsen vil forhåpentligvis tiltrekke mange kvalifiserte søkere. Vi trenger et kompetent PST, og selv om jeg ved flere anledninger har vært kritisk til etatens IT-kunnskaper, så gir dette meg et visst håp om at det er noen smarte folk der som har både gode IT-kunnskaper og sosial kompetanse. At de også har god humor ser jeg på som en stor bonus.

Hvis noen skulle begynne å lure på om jeg har søkt eller om jeg kommer til å søke, så er svaret nei.

Jeg svært negativ til PST’s iver for å få Datalagringsdirektivet innført på det de burde vite er et sviktende faglig grunnlag. Mitt engasjement i Stopp Datalagringsdirektivet gjør også at de neppe ville stolt på meg, uavhengig av om det er en reel bekymring eller ikke. Det spiller uansett ingen rolle, ettersom jeg ikke vil være med på å jobbe med det som er Datalagringsdirektivets eneste reelle saklige argument: utveksling av etterretningsinformasjon med andre lands overvåkningspoliti.

Dessuten er slike stillingsannonser den perfekte måten å samle inn informasjon. Det må jo nødvendigvis gjøres en grundig undersøkelse av personene som søker, og hvis man søker uten å få jobben så har man med viten og vilje gitt fra seg ekstremt mye informasjon om seg selv…