Tag Archives: Statsbudsjettet

Artikler om statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet for 2011 ble lagt frem i går, og jeg jobber nå med statistikk rundt den journalistiske dekningen av det.

Gjennom dagen fulgte jeg med på hvor mange artikler som ble publisert i forskjellige nettaviser, og la ut Twitter-meldinger med skjermdumper fra Gravemaskinen.

Nå er det dagen derpå, og selv om det fortsatt renner inn artikler om statsbudsjettet, tenkte jeg å legge frem en graf over hvem som publiserte flest artikler om statsbudsjettet dagen det ble lagt frem:

Statistikk fra Gravemaskinen.no

Statsbudsjettet angår alle, og det er mye overlappende journalistikk. Det er nok uunngåelig, men jeg håper på et redusert omfang. Det hjelper i hvertfall litt at NTB tar seg av mange felles artikler slik at redaksjonene får frigjort egne redaksjonelle ressurser til sine egen saker.

Her er forøvrig en oversikt over hvor mange artikler forskjellige nettaviser brukte der NTB enten skrev hele artikkelen eller er sitert/kreditert for intervju eller deler av teksten:

Noen medier jobber fortsatt med mer grundig journalistikk om statsbudsjettet, men svært mange er allerede i ferd med å gå videre til andre saker.

For min del har arbeidet med statsbudsjettet bare så vidt begynt. Dette er et av de viktigste dokumentene nordmenn og pressen bør forholde seg til, og jeg skal derfor bruke Gravemaskinen til å analysere det i detalj i dagene og ukene fremover.

Etterhvert som arbeidet blir klart, vil detaljer fra statsbudsjettet også bli tilgjengelig i strukturert form presentert som grafer, tabeller og utvalgte nøkkelopplysninger gjennom Gravemaskinen.

Nøkkelsetninger i statsbudsjettet

Som nevnt i går, har jeg jobbet mye med å gjøre Gravemaskinen klar for statsbudsjettet.

Jeg kom ikke helt i mål i tide, men nå er statsbudsjettet indeksert og systemet har identifisert noen nøkkelsetninger.

Hvis jeg f.eks. søker på:

 • bsu
 • merverdiavgift
 • barnehager
 • pensjon

…i ett enkelt felles søk får jeg opp følgende oversikt:
(klikk på bildet for større versjon)

Dette gjør meg både glad og stolt. Glad fordi det viser at vi er i ferd med å greie å identifisere relevante faktaopplysninger ut fra en særdeles lang tekst, og stolt fordi vi med dette er en viktig milepæl etter over ett år med utvikling.

Nå skal jeg bruke de nærmeste timene og dagene til å gjøre tilsvarende søk etter andre interessante og relevante nøkkelsetninger med faktaopplysninger på andre temaer, samt luke ut bugs og få på plass flere regler.

Gravemaskinens støtte for statsbudsjettet ble ikke klar i tide for 2011-budsjettet, men informasjonen i dette dokumentet kan med fordel brukes i mye journalistikk det kommende året. Dessuten kan de samme reglene brukes av Gravemaskinen på andre dokumenter i tiden fremover.

Statsbudsjettet for 2011

I morgen, tirsdag 5/10-2010 10:00, legger Regjeringen frem statsbudsjettet for neste år.

Ettersom vi har en flertallsregjering vil det trolig bare bli kosmetiske endringer, samt eventuelle rettelser, før det blir vedtatt.

NTB har laget en oversikt over forhåndslekkasjene som mange nettaviser har publisert. Her er stikkordene og nøkkeltallene:

 • Bistandskutt fra 1,09 til 1,00 prosent av statsbudsjettet (lavere kostnader for asysøkere)
 • Bygging av 2.000 nye sykehjems- og heldøgns omsorgsplasser
 • Haukeland universitetssykehus får lån på 700 millioner til barnesykehus
 • 1 uke ekstra fødselspermisjon (samt at far må ta ut 2 uker mer)
 • Barnevernet skal få økte bevilgninger
 • 580 millioner til samhandlingsreformen i kommunene
 • Nasjonal transportplan skal få 100 milliarder mer over 10 år (45% økning)
 • 1 milliard til rassikring
 • 100 millioner mer til kollektivtransport i byene
 • 21,6 millioner ekstra til Transnova i Trondheim for å redusere bilenes CO2-utslipp
 • 168 millioner mer til nordområdene (totalt 1,2 milliarder)
 • “Ingen våpengrener får mindre penger neste år” (Forsvarsminister Grete Faremo)
 • Videreført nettolønn (Rederne får refundert ca 200.000 kroner for hver ansatte kjøpmann)
 • 100 milioner til geologiske undersøkelser for å lete etter gull mineralforekomster
 • 76 millioner ekstra til domstolene
 • Ukjent ekstrabeløp til PST
 • 5 millioner til 8 nye prestestillinger
 • 27 millioner til Kirkens trosopplæring
 • 30 millioner til lokal samfunnsutvikling
 • 4,4 millioner til Jærmuseet
 • 72,8 millioner til Kristiansand symfoniorkester, Agder Teater og Opera Sør
 • Innovasjon Norge’s budsjett kuttes med 90 millioner

Flere lekkasjer kommer nok også frem i løpet av dagen.

Hvorfor er jeg så interessert i statsbudsjettet?

Egentlig et litt skremmende spørsmål, ettersom alle nordmenn bør være veldig interessert i landets økonomi.

Slik er det dessverre ikke, selv om nesten samtlige norske journalister vil være opptatt med statsbudsjettet i morgen. Det er bra at redaksjonene bruker så mye tid på budsjettet, men tilnærmingen er litt problematisk, og det er der min interesse for statsbudsjettet ligger akkurat nå.

Startskuddet går klokken 10:00 i morgen, og da starter den journalistiske jakten.

 • Hvem er vinnerne?
 • Hvem er taperne?

To viktige og relevante spørsmål. Artikler om dette er interessant journalistikk, og når forskjellige redaksjoner  rikspressen, lokalpressen og fagpressen graver seg ned i dokumentet får vi vesentlig samfunnsnyttig kvalitetsjournalistikk.

Problemet, eller problemene, er at det er så mye å gape over på så kort tid at det fort blir litt raskt, kort og overfladisk. Med så mange journalister i aksjon at vi snakker om flere årsverk i gang med sin journalistiske teft på noen få timer, burde det vært mulig å få et godt variert journalistisk tilbud. Slik går det dessverre ikke.

Mange journalister gir økt konkurranse, og den konkurransen ender i alt for stor grad opp med at nesten alle konkurrerer om å være først med de samme vinklingene på de samme faktaopplysningene. Som lesere blir vi dermed sittende igjen med de samme artiklene skrevet på litt forskjellige måter.

Pressen driver ikke bare dobbeltarbeid med statsbudsjettet, vi snakker om en redundant paralellprosessering der journalister nærmest sitter på samlebånd og produserer det samme som sidemannen (vi sitter alle ved siden av hverandre når vi sitter med en PC tilkoblet internett).

Hver enkelt redaksjon, og i mange tilfeller hver enkelt journalist, må pløye seg gjennom en vannvittig mengde tekst og tabeller for så å skrive ut sak etter sak.

Det stopper heller ikke med statsbudsjettet, som er lang nok i seg selv. I tillegg kommer en haug med pressemeldinger, fra alle regjeringens departementer og partier, fra opposisjonen og fra alle lobbyister og interessegrupper som er enten fornøyd eller misfornøyd med budsjettet.

Alt dette er relevant, interessant og vesentlig informasjon som skal formidles til leserne, men det skal ikke stoppe med det. De dyktige redaksjonene følger også opp med ordentlige egensaker i tillegg. De setter gjerne egne personer til å følge opp på eget initiativ, og gjennom det arbeidet utmerker de seg med kvalitetsjournalistikk.

Problemet er at langt fra alle redaksjoner gjør det, enten fordi de ikke klarer eller fordi de velger å ikke prioritere denne typen journalistikk når de likevel får resten av nyhetene fra statsbudsjettet servert på en overfylt bufe.

Mindre budsjetter og færre redaksjonelle ressurser er en realitet som vi ikke kan trylle bort eller late som ikke eksisterer, men problemet må angripes med offensiv innstilling – og tilhørende handling. Det er her min primære interesse for statbudsjettet ligger.

Jeg har brukt mye tid på å studere fjorårets statsbudsjett. Ikke for å skrive artikler om det eller for å pugge tabeller, men for å identifisere nøkkelinformasjon og måten faktaopplysningene presenteres enten det er i teksten eller i tabellene.

Målet var å lage automatiserte regler og algoritmer basert på teknikker som Natural Language Processing (NLP) og Regular Expressions (RegEx) for å identifisere, analysere og presentere de mest relevante nøkkelopplysningene fra statsbudsjettet i et oversiktlig webbasert regneark. Ved å få en slik oversikt umiddelbart, vil en enkelt journalist raskt kunne gjøre de redaksjonelle valgene og levere “standard basisjournalistikk” med utgangspunkt i statsbudsjettet og alle relevante pressemeldinger.

Journalistikken vil ikke bli bedre i første omgang, men den ville blitt mye mer effektiv. Dermed vil en journalist klart å levere det en typisk redaksjonell stab på 5-6 journalister klarer i dag (i morgen). Dermed kan resten av den redaksjonelle staben bruke sin tid på egenjournalistikk. De vil også kunne bruke systemet til å finne det de leter etter raskere, men når alt kommer til alt er det fortsatt snakk om den gode gamle kvalitetsjournalistikken.

Jeg kom dessverre ikke i mål i tide. Mitt redaksjonelle system Gravemaskinen er oppe og går, og har allerede fått på plass flere regler for å grave frem relevante faktaopplysninger fra statsbudsjettet, men det er ikke godt nok til at en journalist kan gjøre fem manns jobb ennå.

Vi har fått på plass funksjonalitet som automatisk henter ut nøkkelsetninger som inneholder økonomiske tall, og vi har et fragmentsøk som raskt gir oss en oversikt over alle steder i teksten der en gruppe med ord eller uttrykk figurerer. Dette gjør det f.eks. mulig å raskt få oversikt over alle steder der f.eks. IKT eller IT er nevnt, eller alle steder der Regjeringen skriver noe om at de ØKER, ØKE eller ØKTE bevilgninger.

I motsetning til søketjenester som f.eks. Google, der man får tittel, url og ett enkelt utdrag av teksten der søkeuttrykket forekommer, viser Gravemaskinen alle forekomstene på resultatsiden. Kombinert med identifiserte faktaopplysninger skal det gi en rask presentasjon av informasjonen.

Poenget med å søke etter informasjon er jo å finne faktaopplysningen. Å finne dokumentet faktaopplysningen (muligens) står skrevet i, er et viktig skritt på veien, men dokumentet er bare et middel på vei til målet.

Selv om dette ble en veldig enkelt beskrevet forklaring med et begrenset eksempel, tror jeg det er nok til at du som leser dette skjønner at problemet er litt komplisert å løse. Jeg håper at du likevel får et inntrykk av hvordan jeg og mine kollegaer i Atbrox AS jobber med å løse det, og at du følger nysgjerrig med i tiden fremover.

Min drøm om at alle norske journalister bruker Gravemaskinen til å lage effektiv kvalitetsjournalistikk rundt statsbudsjettet står fortsatt på vent, men jeg skal i hvertfall bruke dagen i morgen til å teste litt journalistisk gravejournalistikk med Gravemaskinen.

Så får vi se ved neste korsvei. I mellomtiden oppfordrer jeg deg til å lese statsbudsjettet i sin helhet på statbsudsjettet.no i morgen enten du er journalist eller vanlig leser. Statsbudsjettet er Norges viktigste dokument, og det berører oss alle.