Tag Archives: sitering

Vi lenker videre

I dagens artikkel om kraftselskapene som sponser 11 av 16 Tippeliga-klubber med cirka 40 millioner kroner totalt, gjorde vi et nytt lite skritt på veien til det vi tror og mener er en vesentlig del av fremtiden til nettjournalistikken. Vi lenket til andre nettaviser som gjorde oppfølgere til vår artikkel.

Tanken vår er at vi har gjort et stykke journalistisk arbeide som andre medier bør kunne ta videre. Vi er Teknisk Ukeblad, og det er derfor ikke så mange aktuelle vinklinger for oss innen fotballjournalistikken, men det bør være interessant for andre medier å følge opp.

Det gjorde da også flere region- og lokalaviser. De skrev egne saker der de siterte oss med lenke, og så oppfordret de leserne sine til å diskutere saken i fohrold til den lokale klubben og det lokale kraftverket.

Vi setter selvsagt pris på å få en lenke fra de når de siterer, og vi lenket også tilbake til de som siterte oss. Nederst i artikkelen la vi en punktliste under mellomtittelen “Les oppfølgere”:

Lenkene ble manuelt satt opp etter et søk gjennom Sesams nyhetstjeneste. Det er selvsagt ikke holdbart i lengden, og det er da heller ikke meningen.

Vi ønsker oss et system med automatiserte trackbacks mellom norske nettaviser. Ideellt sett ville det vært et generelt system for alle, men de fleste medier er veldig konservative. Det er fortsatt stor motstand mot å i det hele tatt lenke ut, og ihvertfall til konkurrenter.

Det er misforstått, og det er en stor tabbe, men sånn er det – nå.

Dersom praksisen ikke endres, vil nettavisene i praksis bli utkonkurrert av de som gjør dette – bloggerne.

Gode bloggere lenker til hverandre, enten det er venner, konkurrenter eller til og med fiender. Det er så Google-optimalisert som det er mulig å få det, og det var en av flere viktige grunnene til at amerikansk IT-presse mer eller mindre ble utradert og erstattet av blogger. De som overlevde, var de som selv begynte å blogge og aktivt tok i bruk verktøyene og tankesettene derfra.

Her i Norge, og også i pressen generelt, ligger utviklingen litt bak det som skjedde i den amerikanske IT-pressen. Noen tror også at det er lenge til noe slikt skje herr. Det er totalt misforstått.

For det første er ikke dette noe som skjer over natta en gang i fremtiden. Det er en kontinuerlig prosess som skjer “as we speak”, og enn så lenge foregår det under radaraen for de fleste. Dessverre vil det nok ikke bare være under radaren heller etterhvert.

Det er mer regelen enn unntaket at norsk presse får utviklingstrekkene og tendensene presentert med teskje rett foran ansiktet, men at de som en vrang baby snur seg vekk og gjør alt for ikke å ta i seg realitetene.

Når de først skjønner hva som skjer, er tomrommet fylt av noe annet. Historien er ikke unik. Det er noe av det samme som skjedde med IFPI/musikkbransjen/filmbransjen og fildeling/Napster/Kazaa/The Pirate Bay.

Vi ler av de, men gjør samme type feil, selv om vi ihvertfall har rotet oss bort på riktig jorde. IFPI er ikke engang på galt jorde. De er i en annen dimmensjon.

Jeg tror norske nettaviser må lære av bloggerne hvis vi skal klare å tilpasse oss og overleve. Og når jeg mener bloggerne, så mener jeg ikke de stereotype moteidiotene som mange forbinder med blogging. Hvis det er det du forbinder med blogging, så har du ikke skjønt det.

Det er mange ting vi kan plukke opp fra bloggerne, men det mest akutte er lenkepraksisen og trackbacks. Sistnevnte er et enkelt system som gjør at man automatisk lenker tilbake.

Vi i Teknisk Ukeblad og flere andre norske nettaviser gjør dette gjennom Twingly, et eksternt system som har fått fritt spillerom fordi leverandørene av publiseringsløsningene lytter til sine viktigste (og mest uvitende) kunder. De (fleste) store nettavisene ser ikke poenget, så de ønsker ikke at disse leverandørene skal prioritere dette.

Med Twingly, eller eventuelt gratis og velfungerende trackbacks som er en integrert og enkel del av alle bloggeplattformer, får vi som nettavis en automatisert lenkeutveksling mellom oss og bloggosfæren. Det fungerer ganske godt, og så lenge man følger litt med på hva slags blogger som kobler seg opp, så gir det leserne en merverdi som forlenger våre saker.

Problemet er at dette er en 1-til-mange relasjon fra hver enkelt av oss til dem. Vi har ikke noe tilsarende oss imellom, og det er en svakhet. I praksis er det nå blogger, som for eksempel denne, som blir limet mellom forskjellige norske nettaviser.

Jeg har for eksempel surfet litt rundt på norske blogger som skriver om IE6-dugnaden, og gjennom de har jeg kommet til andre nettaviser som har omtalt problemet.

Hvorfor er det slik?

Hvorfor er vi nettaviser så dumme at vi gir bort  fremtiden vår?

Hvorfor må vi sende leserne gjennom blogger for å komme til andre nettaviser og tilbake igjen?

Vår silo-tankegang gjør oss gradvis mindre og mindre relevante for våre lesere, og dermed også annonsørene på sikt. Vi overlater til bloggere og automatiserte tjenester, fra for eksempel Google, å være samfunnsdebattens nav.

Ja, vi er den fjerde statsmakt, men vi er også samfunnets nav. Det er gjennom pressen at mesteparten av informasjonen har gått. Dessuten er det pressen som har vært samfunnsdebattens plattform.

De to posisjonene er vi iferd med å rote bort.

“Vi”vil ikke ha nettdebatt, som i praksis er samfunnsdebatten, og vi vil ikke at “våre” saker skal stjeles av konkurrentene (selv om vi alle er stolte av å bli sitert).

Problemet er stort, men løsningen er enkel. Vi må lenke mer.

Først må vi lære oss å lenke ut (og på riktig måte), deretter må vi lære oss å bruke lenker når vi siterer “konkurrenter” (veldig vanskelig…) og så må vi lære oss å lenke til de som følger opp “våre” saker.

Sistnevnte gjorde vi idag, men det var ikke første gangen. Vi har gjort det en gang med Aftenposten og en gang med NA24.no tidligere denne måneden.

Erfaringene er bare positive, og det eneste problemet er at det er for tidkrevende å gjøre det manuelt. Vi ønsker derfor å automatisere prosessen gjennom bruk av trackbacks.

I dag har vi i praksis to bolker under våre artikler: Twingly-lenker til bloggere og en debattløsning.

Vi har med vilje lagt lenkene til bloggerne over debatten, og den lastes også tidligere.

Prioriteringen er et signal om hvor viktig vi synes de to bolkene er. Vi er glad i debatt på vår side, men vi synes det er viktigere å lenke videre til bloggere som er så aktive skribenter og deltagere i samfunns-/nettdebatten at de driver sin egen blogg.

En trackback-løsning for norske nettaviser kan til å begynne med følge samme modell som Twingly-lenkingen til bloggerne, men jeg vil helst ha de to atskilt.

Jeg ser derfor for meg en løsning med tre bolker under artiklene:

  1. Trackbacks på tvers av norske nettaviser
  2. Trackbacks/Twingly fra og til bloggerne
  3. Nettdebatt

Jeg har flere slike bolker på lur, men Ting Tar Tid. Selv om jeg sjeldent beskrives som et tålmodig menneske, så har jeg ihvertfall fått meg meg teorien bak det å gjøre et grep av gangen.

Siden vi neppe får et jublenda JA til dette på våre første forsøk, må vi nok skalle hodet gjennom en vegg av gangen.

Jeg tror derfor at vi må begynne med individuelle avtaler med litt mindre lokalaviser, og så jobbe oss oppover i pressehierarkiet frem til alle skjønner at dette er et godt grep for oss alle.

Når det skjer, kan vi kanskje kaste avtalene i søpla, og heller bruke energien på god journalistikk. Det er jo det som til syvende og sist avgjør om journalistikken overlever eller ikke.

"Klipp-og-lim"-journalistikk eller gode lenker?

Torsdag hadde Teknisk ukeblad en artikkel om det politiske spillet som pågår når ministre skal legge frem nye satsninger.

For oss som liker å følge med på politikken var det interessant i seg selv, men i dette tilfellet er jeg mest interessert i det nettjournalistiske aspektet rundt dene saken. 

  1. Teknisk Ukeblad publiserte artikkel
  2. Aftenposten fulgte opp med en utfyllende toppsak og lenket til oss
  3. Vi lot Aftenposten ta over, og la inn lenke til Aftenpostens gode oppfølger i vår sak

 

aftenpostenhagennavarsete

 

Intet hokus pokus, men interessant nok til at det ble dagens tekst i min redaksjonelle spalte i nyhetsbrevet vårt:

Nettsjefen anbefaler

forrige nyhetsbrev skrev jeg at på internett stopper ikke saken når artikkelen er ferdig lest. Da poengterte jeg at den fortsetter som nettdebatt under artikkelen, og gjennom lenker ut til forskjellige blogger. Det stopper ikke der, det samme skjer i journalistikken også.

I går, torsdag, hadde vi en artikkel om at Carl I. Hagen stoppet Sp-lekkasje. Den ble fulgt opp av Aftenposten på kvelden, da det ble klart at samferdselsministeren likevel valgte å fortelle om nyhetene før Stortinget fikk vite om de. Aftenposten lenket til vår sak, og bygde videre på egenhånd. Vi la derfor inn en lenke nederst i vår artikkel, der vi oppfordret leserne til å lese Aftenpostens oppfølger.

På denne måten flyter journalistikken rundt og blir en integrert del av internett, istedenfor å bare bli presentert på et enkelt nettsted. På samme måte skulle vi gjerne hatt en tettere integrasjon når Teknisk Ukeblads journalistikk og kommentarer blir sitert på radio eller på for eksempelDagsrevyen.

Hvis vi etterhvert kan få på plass en løsning der vi integrerer nettradio og nett-TV med våre artikler, vil det bli en vinn-vinn-vinn-situasjon: Vinn for leserne, vinn for oss og vinn for de andre mediene. Dette bør halvautomatiseres, slik at det går mer eller mindre av seg selv når vi tar den redaksjonelle beslutningen om å gjøre det. Vi tror som nevnt alle er tjent med noe slikt, men ser at ting gjerne tar litt tid. I mellomtiden jobber vi med å bli flinkere til å lenke til kilder, samt medier vi siterer og også til medier som siterer oss. Vi mener det er rett vei å gå for oss, og også for journalistikken.

Mvh
Anders Brenna
Nettsjef
Teknisk Ukeblad

 

Slik ser det forøvrig ut nederst i artikkelen vår nå:

 

tuoppfc3b8lger

Det var dessverre ingen bloggere som var interessert nok i går kveld, og bare 3 som hadde skrevet debattinnlegg, men sånn er det noen ganger.

Poenget er at vi som jobber i mediene ikke skal “eie sakene” våre. Vi skal være glad når noen følger opp – så lenge de er rause og siterer med lenke. Trafikken fra slike lenker er uansett så lav at det dreier seg om ganske lite, ihvertfall på kort sikt. Dersom mediene (vi) blir flinkere til å kreditere andres arbeid, vil vi trolig få en god “Long Tail”-effekt etterhvert.

Jeg mener også at det er både nødvendig og riktig å lenke til de som siterer, dersom de gjør mer enn “klipp-og-lim”-journalistikk. Hvis vi blir flinkere til det, vil nettjournalistikken gradvis gravitere mot kvalitetsarbeid, og det er nøkkelen til journalistikkens fremtid.

Journalistikken bør være en plattform for samfunnsdebatten, og det blir den bare hvis mediene blir flinke til å kreditere hverandre.

Er det viktig å lenke til blogger?

Teknisk Ukeblad har implementert Twingly på TU.no, og det betyr at vi automatisk lenker til alle bloggere som lenker til oss.

Alt bloggerne trenger å gjøre, er å legge inn et ping (http://rpc.twingly.com/) i listen over pingtjenester som bloggen skal kontakte hver gang et nytt innlegg publiseres. Pål Joachim Olsen i DinSide Data har skrevet en god forklaring på hvordan man gjør det, og når man har gjort det en gang virker det på tvers av alle norske nettaviser som bruker Twingly. Etter det er det bare å lenke i vei.

Som vi skrev i et tidligere blogginnlegg her på Teknisk Beta, regner vi dette som et viktig skritt på veien for å gjøre Teknisk Ukeblad til en nettavis som er tett integrert med resten av internett. Det var da også hovedpoenget i en pressemelding som gikk ut til utvalgte medier med fokus på mediebransjen:

PRESSEMELDING:

Teknisk Ukeblad lenker til bloggere
– Nettaviser kan ikke bare være nettsteder man besøker på nettet. De må bli en integrert del av internett. Teknisk Ukeblad tar konsekvensen av det, og lenker nå til alle blogger som lenker til TU.no, sier Anders Brenna, nettsjef i Teknisk Ukeblad.

Teknisk Ukeblad implementerer den svenske nettjenesten Twingly som automatisk legger en lenke til bloggene under artiklene. Flere norske nettaviser har innført Twingly, blant annet Dagbladet, VG og nettstedene til Aller Internett.

– Vi har fulgt tett med på hva norske bloggere skriver om, og ser at nettaviser med seriøst faglig innhold tiltrekker seg en helt annen type bloggere enn lettere underholdningsnettsteder. I Teknisk Ukeblad skriver vi om teknologi, næringsliv og politikk, og vi tror mange seriøse bloggere vil sette pris på at vi legger tilrette for et godt samspill mellom vår journalistikk og deres kommentarer, sier Anders Brenna, nettsjef i Teknisk Ukeblad.

Han har vært en aktiv blogger siden 2003, og er ikke redd for at useriøse bloggere skal spamme TU.no med useriøse lenker.

– Jeg skal personlig lese alle bloggene som lenker til TU.no, og vil luke ut de useriøse. Dessuten skal jeg aktivt delta i nettdebatten, gjennom å kommentere på bloggene og ved å trekke frem gode kommentarer på bloggene som lenker til oss. En slik dialog med leserne er nøkkelen til en god nettdebatt, sier Anders Brenna, nettsjef i Teknisk Ukeblad.

Å lenke til bloggere er bare ett av flere grep Teknisk Ukeblad gjør for å integrere TU.no tettere med resten av internett. Nylig ble bedriftsbloggen Teknisk Beta lansert, etter inspirasjon fra NRKbeta, og leserne kan få de siste nyhetene fra TU.no på Twitter.

For ytterligere kommentar, kontakt Anders Brenna, nettsjef i Teknisk Ukeblad: 900 77 860 / anders.brenna@tu.no

Se også:
http://tu.no
http://tekniskbeta.no
http://twitter.com/teknisk

Jeg skal være den første til å innrømme at jeg er uerfaren med å skrive pressemeldinger (come to the dark side luke). Etter å ha mottatt det som føles som millioner av dem, trodde jeg det skulle være ganske enkelt å skrive en egen. Det var det tydeligvis ikke, for ingen fattet interesse.

Det viktigste jeg har lært etter som journalist er å spørre, så jeg ringte noen av de og ba meg om den harde og brutale sannhet om hvorfor den ikke var interessant for dem. Dette er noe alle PR-folk gjør rutinemessig, men det kan være ganske irriterende til tider. Spesielt når man ringes opp fra folk som helt tydelig har en kvote på antall journalister de skal ringe for å dokumentere at de gjør jobben sin. Jeg unnskyldte meg med at det var min første pressemelding, og lovte at jeg ikke skal bli en masende idiot.

Det første svaret jeg fikk var at journalisten ikke har hatt tid til det i dag. Det kan være en standardunnskyldning, men jeg har brukt den selv i dag og vet at det kan være 100 prosent sant. Jeg velger derfor å tro derfor at det var grunnen.

Det andre svaret var at det ikke var spennende nok. Det var tamt og kjedelig, og nok en “vi er så flink på …”-sak. Brutalt og ærlig, og det liker jeg. Vi pratet imidlertid litt mer om det, og da jeg kom innpå hva jeg ser som det naturlige neste skrittet ble jeg spurt om å skrive en kronikk om det. Det er jo litt kult, og det tyder ihvertfall på at vi er på rett spor, selv om vi foreløpig ikke har kommet langt nok til at det har medieoffentlighetens interesse.

Å legge ut en pressemelding som ikke virker føles litt taper-aktig, men jeg er villig til å bli stemplet så lenge jeg lærer litt av det. Og fordi jeg ikke skjønner det, tillater jeg meg å spørre. Jeg innbiller meg fortsatt at dette burde være interessant stoff for mediebransjen, spesielt etter alle debattene om nettdebatt som har gått de siste dagene, ukene og månedene.

Som jeg skrev i mitt svarJohn O. Egelands kommentarartikkel om den nye medieøkonomien, så mener er jeg av den oppriktige oppfatning at journalistikken må kobles opp mot blogger og andre sosiale nettverk. Hvis det gjøres på den riktige måten, det vil si i dialog med lesere, bloggere og andre kommentatorer, så tror jeg det vil resultere i en kvalitetsfremmende og lærerik nettdebatt.

Jeg trodde derfor at utsagn som dette burde være aktuelt:

– I Teknisk Ukeblad skriver vi om teknologi, næringsliv og politikk, og vi tror mange seriøse bloggere vil sette pris på at vi legger tilrette for et godt samspill mellom vår journalistikk og deres kommentarer.

I mine øyne er det også litt spesielt at 156 år gamle Teknisk Ukeblad tar et slikt grep og satser så offensivt på noe “nytt” som mange andre medier kvier seg for.

Jeg trodde også at mitt løfte om å lese alle bloggene skulle vekke interesse:

– Jeg skal personlig lese alle bloggene som lenker til TU.no, og vil luke ut de useriøse. Dessuten skal jeg aktivt delta i nettdebatten, gjennom å kommentere på bloggene og ved å trekke frem gode kommentarer på bloggene som lenker til oss. En slik dialog med leserne er nøkkelen til en god nettdebatt.

Kanskje man tror at det bare er tomme ord? Det kan jo høres slik ut hvis man tenker på hvor mange innlegg det er på Hegnar Online eller i debatten på VGDebatt, men her må man huske på at situasjonen er litt annerledes for Teknisk Ukeblad, og det tok jeg også opp:

– Vi har fulgt tett med på hva norske bloggere skriver om, og ser at nettaviser med seriøst faglig innhold tiltrekker seg en helt annen type bloggere enn lettere underholdningsnettsteder. I Teknisk Ukeblad skriver vi om teknologi, næringsliv og politikk, og vi tror mange seriøse bloggere vil sette pris på at vi legger tilrette for et godt samspill mellom vår journalistikk og deres kommentarer.

Oi! Nå ser jeg at jeg har gjentatt alle sitatene mine. Jeg er nok litt selvopptatt (Vær snill å se på det som meta-meta ironi).

Poenget mitt er at jeg tror at det er viktig og riktig når en nettavis som Teknisk Ukeblad implementerer Twingly for å lenke til bloggere. Det gir nok ikke noe særlig økning i trafikken til nettavisene som gjør det, og selv om bloggene trolig for noe drahjelp på trafikksiden, så synes jeg ikke det er det viktigste for noen av partene. Den viktigste effekten er at nettavisene blir tettere integrert med resten av internett når de gjør det, og at bloggerne får økt status som en naturlig forlengelse av det journalistiske arbeidet som gjøres i redaksjonene.

Jeg synes dette er viktig. Hva synes du? Er det viktig å lenke til blogger?