Tag Archives: PFU

Screencast med PFU tutorial

Sammen med Journalisten.no lanserte vi PFU-analyse for noen uker siden.

I den forbindelse skrev jeg en liten bruksanvisning, samt at jeg lagde en screencast for å vise og forklare hvordan analyseverktøyet kan brukes. Den ble opprinnelig publisert i Journalisten’s iPad-magasin, men jeg tenkte at den kan være interessant for flere.

Jeg publiserer den defor her også:

Untitled from Anders Brenna on Vimeo.

Den varer i litt over 10 minutter, og den inneholder det meste man trenger å vite. For de som er interesserte i våre andre tjenester som snart kommer, kan jeg også opplyse at grensesnittene vil ligne såpass at dette også gir en slags introduksjon til de.

Pressens topp 5 synder

I går lanserte Journalisten PFU-analyse, og allerede i dag har vi lagt ut den første oppgraderingen.

Det er en ny rapport som viser antall PFU-kjennelser sortert på hvilke punkter i Vær Varsomplakaten som oftest klages inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Den kan sorteres på måneder eller år, samt at den kan kombineres med hvilke som helst av de andre filtreringsparameterne.

Her viser den en oversikt over de mest innklagede punktene fra Vær Varsomplakaten for alle redaksjoner sortert på år:

Ikke overraskende er det 4.14 som ligger på topp. Den lyder forøvrig slik:

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Man skulle kanskje tro at dette ikke skulle være så vanskelig, men det er det faktisk. Jeg har selv blitt innklaget på det punktet da jeg jobbet som redaksjonssjef i digi.no, men ble frikjent. Den gangen måtte jeg bruke lang tid på å manuelt gå gjennom alle relevante kjennelser på pfu.no, noe som var bakgrunnen for at vi ønsket å få på plass denne PFU-analysen.

Jeg får komme tilbake med flere og mer detaljerte gjennomganger av hvorfor 4.14 er et så stort problem, og det er forhåpentligvis noe flere tar seg ordentlig tid til å finne ut av.

I denne bloggposten har jeg i steden lyst til å rette fokus mot hvilke punkter som inntar topp 5 listen over pressens synder:

  1. 4.14 (samtidig imøtegåelse)
  2. 3.2 (kildevalg)
  3. 4.1 (saklighet og omtanke)
  4. 4.4 (tittelbruk og henvisninger)
  5. 4.7 (identifisering)

Selv med bare noen få stikkord ser vi raskt hva som tilsynelatende er pressens største synder. Så kan det selvsagt diskuteres om klagernes syn bør ligge til grunn for en evaluering av pressen, men vi kan enkelt gå mer detaljert til verks for å identifisere hvem klagerne er, hvem de klager på, hvorvidt de når frem, samt hvorfor de eventuelt når frem. Det skal jeg ikke komme inn på her i denne omgang.

Hele hensikten med denne første analysen av pressen ved hjelp av PFU-analyse er jo ikke å gi dere svaret, men å inspirere dere til å finne svarene på det dere lurer på. Nå er det sikkert mange av dere som “vet” at det er slik, men det er ikke godt nok. Nå får dere muligheten til å verifisere eller avkrefte deres egne vedtatte sannheter, og jeg håper dere benytter den.

Målet med analyseverktøyene vi lager med Gravemaskinen er å gi objektive fakta. Så kan vi få en faktabasert diskusjon der vi diskuterer hva som er årsaker og konsekvenser av faktaene vi legger på bordet. Jeg garanterer ikke at det vil gjøre oss mer enige, men det vil i hvert fall avsløre de som argumenterer uten rot i virkeligheten.

Hva tror så du om pressens topp 5 synder? Stemmer de? Hvorfor/hvorfor ikke?

Sjekk ut pfu.journalisten.no og kom med din egen analyse.

Presseetikk under lupen

Fagbladet Journalisten har nettopp lansert PFU-analyse, et analyseverktøy utviklet med Gravemaskinen.

pfu.journalisten.no er en blanding av en søkemotor og et analyseverktøy. Den kan brukes til å søke i PFU-kjennelsene på “vanlig” måte, men den kan også brukes til å analysere innholdet i kjennelsene for å få en bedre forståelse for hvordan pressens Vær Varsomplakat håndheves.

Sammen med Journalisten har vi laget PFU-analyse for å gi journalister og redaktører et verktøy som skal hjelpe de med å ta bedre redaksjonelle beslutninger i stressede situasjoner når blodtåka er på sitt verste, samt at vi håper at verktøyet vil gi oss bedre journalistikk fra en presse som lettere kan evaluere sin egen innsats opp mot “best practice”.

Vi håper også at PFU-analyse blir et nyttig verktøy for kildene som omtales av pressen, enten de er fornøyd eller misfornøyd med omtalen de får/utsettes for. Ved å tilgjengeliggjøre PFU-kjennelsene på det vi tror er en lettfattelig og oversiktlig måte, håper vi på bedre forståelse for hvordan pressen jobber, samt gi de som ønsker å klage en oversikt over tidligere praksis de kan støtte seg på.

Dette er den første offisielt lanserte tjenesten der Gravemaskinen har blitt brukt som plattform, og flere andre tjenester er på vei. Nå er vi spent på hvordan brukerne opplever tjenesten, og vi håper dere tar dere tid til å gi oss tilbakemeldinger og innspill. Det kommer mer funksjonalitet ettervert, men vi er lydhøre for hva vi bør prioritere, samt innspill om hva som eventuelt bør endres.

På journalisten.no har vi laget en kort introduksjon til hvordan systemet fungerer.

Av de mange rapportene som er tilgjengelig, skal jeg nøye meg med å fremheve en i første omgang:

Nøkkelsetninger er en rapport som viser setningene som forklarer hvorfor de forskjellige kjennelsene endte opp henholdsvis brudd eller ikke brudd på god presseskikk. Hensikten er å gi en rask oversikt over hvor skillelinjene går.

Prøv den og alle de andre rapportene på pfu.journalisten.no.

Nytt PFU-søk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er forhåpentligvis godt kjent for de fleste lesere. Dette er pressens klagenemnd der folk som føler seg uredelig behandlet i pressens dekning kan klage.

PFU er ingen domstol, og kjennelsene utvalget kommer med får ingen direkte  materielle konsekvenser. Likevel er alle journalister veldig opptatt av å ikke få den stygge stripen i lakken som en fellende kjennelse i PFU påfører CV-en. Dessuten legger kjennelsene føringer for hvordan hele mediebransjen må forholde seg til forskjellige presseetiske problemstillinger.

Journalisten.no viser direkteoverført video fra utvalgets møter. Disse er åpne for alle, og har vistnok gode seertall. Det blir også mye debatt rundt kjennelsene, både på nettet og i redaksjonene.

Etter hvert får man en del erfaring av å følge med på kjennelsene, men det er ikke lett å holde oversikten over alt. Med noen svært få unntak (primært personvernhensyn) legger PFU ut alle kjennelsene i søkbar form slik at alle kan lese både nye og gamle kjennelser.

Det ligger mye kunnskap i disse arkivene, men min egen erfaring er at de er litt tungt tilgjengelige. Tekstene er relativt lange, og selv om man kan søke på alle mulige parametere for å finne relevante kjennelser for det man lurer på, mister man fort oversikten. Det prøver vi å gjøre noe med gjennom Gravemaskinen.

Vi har indeksert opp alle PFU-kjennelsene med vår søkemotor. Det gir oss muligheten til å gjennomføre vanlige søk, samt bruke noen av våre spesialutviklede søkeløsninger for å raskere finne frem til de mest relevante faktaopplysningene.

Men vi stopper ikke med det. En av styrkene med Gravemaskinen er at den har et modulært system som gjør at vi kan lage spesialtilpassede faktasøkende algoritmer og regler for hver enkelt kilde, og det er noe vi har brukt mye tid på å teste med PFU-kjennelsene.

Foreløpig er disse skjult i vårt datagrunnlag, men vi er i ferd med å hente de ut til overflaten i vårt nye beta-grensesnitt.

Skjermbildet ovenfor er fra vår uferdige beta, og det er foreløpig lite av dette som er synlig, men noe er der. I tabellen vises f.eks. navnene på de innklagede redaksjonene, og i autocomplete-boksen vises egne søkevalg for de tre mest brukte konklusjonstypene. Når man søker på de, får man resultatene opp sammen med et automatisk generert kakediagram som viser fordelingen mellom kjennelsene. Flere slike valg vil dukke opp fortløpende de nærmeste dagene, og det inkluderer blant annet muligheten til å spesifisere søk på blant annet datoer, merknader, klagetype og hvem som satt i juryen.

Vi jobber også med å legge inn selve paragrafene i Vær Varsomplakaten, slik at de automatisk vises når man søker relevante ord og uttrykk. Hvis man f.eks. søker på “imøtegåelse”, skal de to relevante paragrafene dukke opp allerede før man har trykket enter i søkeboksen:

Som illustrasjonen ovenfor viser, vil dette sørge for at alle som søker i PFU-basen blir eksponert for VVP hver eneste gang de gjør et søk. Selv om journalister skal kunne VVP, er det nok på sin plass med en oppfriskning i ny og ne, og dette gjør den forhåpentligvis mer tilgjengelig for andre lesere også.

Det ligger mange andre spesialtilpassede løsninger for PFU-kjennelsene under panseret på Gravemaskinen, men jeg tror jeg skal nøye meg med å trekke frem en til i denne omgang.

De som har fulgt med på hva jeg har skrevet og sagt om Gravemaskinen det siste året har kanskje fått med seg at Gravemaskinen skal gå litt lengre enn vanlige søkemotorer. Mens de generiske søketjenestene finner relevante dokumenter som inneholder faktaopplysninger, skal vi finne faktaopplysningene og vise de i en samlet regnearklignende oversikt.

For å klare det må vi identifisere hva som er faktaopplysninger i teksten, og hva slags faktaopplysninger det er. Dette er et fagfelt som mange jobber med for tiden, men vi tror vi har en unik tilnærming – i tillegg til at vi også bruker de mer generiske metodene. For ikke å bli for teknisk her nå, skal jeg nøye meg med å si hva vi leter etter og ikke hvordan.

I PFU-kjennelsene leter vi etter nøkkelsetninger i utvalgets konklusjon. Gravemaskinen henter automatisk ut selve kjennelsen, men vi er på jakt etter setningene som forklarer hvorfor utvalget endte med brukk eller ikke brudd på god presseskikk.

Vi har derfor laget et sett med regler som automatisk identifiserer potensielle nøkkelsetninger i uttalelsen, for så å samle de under en felles strukturert benevnelse. Dette er oppe og går i dag, men vi sliter fortsatt med at systemet finner for mange nøkkelsetninger.

Selv om tekstmengden man må lese for å forstå hvorfor PFU trakk sin konklusjon er mindre enn ved å lese hele uttalelsen, er det fortsatt for mye informasjon til at man kan få en rask oversikt på rappen. Vi må derfor jobbe litt mer med å få systemet til å prioritere nøkkelsetningene, før vi kan inkludere denne funksjonaliteten i grensesnittet vårt.

Som nevnt er vårt nye PFU-søk i en tidlig betafase. Vi tror at det allerede nå er verdifullt for de som ønsker å søke seg frem og lære av tidligere kjennelser, men vi ber om forståelse for at dette ikke er en ferdig løsning ennå.

Hvis du er interessert i pressen, presseetikk og hvordan ting (ikke) fungerer, så oppfordrer jeg deg til å prøvekjøre vårt nye PFU-søk. Kom gjerne med innspill og ønsker, og hvis du ikke er fornøyd i dag er det bare å komme innom på et senere tidspunkt.

Tjenesten oppdateres fortløpende, og selv om du ikke merker endringer fra gang til gang, kan vi nesten garantere at tjenesten har blitt oppgradert hvis det går mer enn en dag mellom hver gang du prøver.

Gå hit for å prøve Gravemaskinens PFU-søk (beta).