Tag Archives: PFU-analyse

Screencast med PFU tutorial

Sammen med Journalisten.no lanserte vi PFU-analyse for noen uker siden.

I den forbindelse skrev jeg en liten bruksanvisning, samt at jeg lagde en screencast for å vise og forklare hvordan analyseverktøyet kan brukes. Den ble opprinnelig publisert i Journalisten’s iPad-magasin, men jeg tenkte at den kan være interessant for flere.

Jeg publiserer den defor her også:

Untitled from Anders Brenna on Vimeo.

Den varer i litt over 10 minutter, og den inneholder det meste man trenger å vite. For de som er interesserte i våre andre tjenester som snart kommer, kan jeg også opplyse at grensesnittene vil ligne såpass at dette også gir en slags introduksjon til de.

Pressens topp 5 synder

I går lanserte Journalisten PFU-analyse, og allerede i dag har vi lagt ut den første oppgraderingen.

Det er en ny rapport som viser antall PFU-kjennelser sortert på hvilke punkter i Vær Varsomplakaten som oftest klages inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Den kan sorteres på måneder eller år, samt at den kan kombineres med hvilke som helst av de andre filtreringsparameterne.

Her viser den en oversikt over de mest innklagede punktene fra Vær Varsomplakaten for alle redaksjoner sortert på år:

Ikke overraskende er det 4.14 som ligger på topp. Den lyder forøvrig slik:

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Man skulle kanskje tro at dette ikke skulle være så vanskelig, men det er det faktisk. Jeg har selv blitt innklaget på det punktet da jeg jobbet som redaksjonssjef i digi.no, men ble frikjent. Den gangen måtte jeg bruke lang tid på å manuelt gå gjennom alle relevante kjennelser på pfu.no, noe som var bakgrunnen for at vi ønsket å få på plass denne PFU-analysen.

Jeg får komme tilbake med flere og mer detaljerte gjennomganger av hvorfor 4.14 er et så stort problem, og det er forhåpentligvis noe flere tar seg ordentlig tid til å finne ut av.

I denne bloggposten har jeg i steden lyst til å rette fokus mot hvilke punkter som inntar topp 5 listen over pressens synder:

  1. 4.14 (samtidig imøtegåelse)
  2. 3.2 (kildevalg)
  3. 4.1 (saklighet og omtanke)
  4. 4.4 (tittelbruk og henvisninger)
  5. 4.7 (identifisering)

Selv med bare noen få stikkord ser vi raskt hva som tilsynelatende er pressens største synder. Så kan det selvsagt diskuteres om klagernes syn bør ligge til grunn for en evaluering av pressen, men vi kan enkelt gå mer detaljert til verks for å identifisere hvem klagerne er, hvem de klager på, hvorvidt de når frem, samt hvorfor de eventuelt når frem. Det skal jeg ikke komme inn på her i denne omgang.

Hele hensikten med denne første analysen av pressen ved hjelp av PFU-analyse er jo ikke å gi dere svaret, men å inspirere dere til å finne svarene på det dere lurer på. Nå er det sikkert mange av dere som “vet” at det er slik, men det er ikke godt nok. Nå får dere muligheten til å verifisere eller avkrefte deres egne vedtatte sannheter, og jeg håper dere benytter den.

Målet med analyseverktøyene vi lager med Gravemaskinen er å gi objektive fakta. Så kan vi få en faktabasert diskusjon der vi diskuterer hva som er årsaker og konsekvenser av faktaene vi legger på bordet. Jeg garanterer ikke at det vil gjøre oss mer enige, men det vil i hvert fall avsløre de som argumenterer uten rot i virkeligheten.

Hva tror så du om pressens topp 5 synder? Stemmer de? Hvorfor/hvorfor ikke?

Sjekk ut pfu.journalisten.no og kom med din egen analyse.

Presseetikk under lupen

Fagbladet Journalisten har nettopp lansert PFU-analyse, et analyseverktøy utviklet med Gravemaskinen.

pfu.journalisten.no er en blanding av en søkemotor og et analyseverktøy. Den kan brukes til å søke i PFU-kjennelsene på “vanlig” måte, men den kan også brukes til å analysere innholdet i kjennelsene for å få en bedre forståelse for hvordan pressens Vær Varsomplakat håndheves.

Sammen med Journalisten har vi laget PFU-analyse for å gi journalister og redaktører et verktøy som skal hjelpe de med å ta bedre redaksjonelle beslutninger i stressede situasjoner når blodtåka er på sitt verste, samt at vi håper at verktøyet vil gi oss bedre journalistikk fra en presse som lettere kan evaluere sin egen innsats opp mot “best practice”.

Vi håper også at PFU-analyse blir et nyttig verktøy for kildene som omtales av pressen, enten de er fornøyd eller misfornøyd med omtalen de får/utsettes for. Ved å tilgjengeliggjøre PFU-kjennelsene på det vi tror er en lettfattelig og oversiktlig måte, håper vi på bedre forståelse for hvordan pressen jobber, samt gi de som ønsker å klage en oversikt over tidligere praksis de kan støtte seg på.

Dette er den første offisielt lanserte tjenesten der Gravemaskinen har blitt brukt som plattform, og flere andre tjenester er på vei. Nå er vi spent på hvordan brukerne opplever tjenesten, og vi håper dere tar dere tid til å gi oss tilbakemeldinger og innspill. Det kommer mer funksjonalitet ettervert, men vi er lydhøre for hva vi bør prioritere, samt innspill om hva som eventuelt bør endres.

På journalisten.no har vi laget en kort introduksjon til hvordan systemet fungerer.

Av de mange rapportene som er tilgjengelig, skal jeg nøye meg med å fremheve en i første omgang:

Nøkkelsetninger er en rapport som viser setningene som forklarer hvorfor de forskjellige kjennelsene endte opp henholdsvis brudd eller ikke brudd på god presseskikk. Hensikten er å gi en rask oversikt over hvor skillelinjene går.

Prøv den og alle de andre rapportene på pfu.journalisten.no.