Tag Archives: ledighet

Vi utfordrer bloggerne

I siste nummer av Teknisk Ukeblad har vi fokusert litt ekstra på IT-konsulentene i IT-seksjonen, og i dag har vi publisert to artikler om hvordan det går:

De står på samme dobbeltside i bladet (32-34), og vi har forsøkt å legge de ved siden av hverandre på nett.

Fra min tid i digi.no har jeg fått med meg hvordan mange lesere reagerer på to saker som sier det motsatte av hverandre. Som regel fikk vi kjeft fordi vi ikke “klarte å bestemme oss”  – som om det var vi som avgjorde hvordan om det går bra eller dårlig i verden :-)

Jeg er likevel av den bastante oppfatning at det er god journalistikk å kjøre saker som vinkles hver sin vei, og at det fungerer ekstra godt når de publiseres tett opp mot hverandre. Det får frem usikkerheten som råder, og det fremprovoserer kommentarer fra lesere som vet mer om saken.

I mange saker møter journalister en mur av taushet, eller generelle meningsløse standardsvar. En pressetalsmann kan ikke lyve uten å fullstendig ødelegge sin troverdighet for evig og alltid, men vedkommende kan utelate opplysningene vi er på jakt etter. Hvis vi vet hva i bør spørre om, så får vi som regel svar. For å vite det er vi ofte avhengig av tips. Det behøver ikke å være konkrete opplysninger, men alt som setter oss på rett spor er av interesse.

I digi.no kjørte vi flere “spørresaker”, det vil si artikler der vi samlet sammen opplysninger og presenterte de til leserne, før vi ba om innspill i debatten.

Debattene under disse spørresakene var veldig interessant lesning, og vi fikk mange tilbakemeldinger om at de ble diskutert på både ledermøter og i korridorene på IT-avdelinger.

Det er viktig å påpeke at dette ikke var en oppfordring til å lekke taushetsbelagte opplysninger, og det presiserte vi alltid med følgende uthevede  tekst:

Husk at du som ansatt trolig har undertegnet en taushetserklæring. Hold deg til det generelle, og du kan gjerne være anonym.

Jeg tror på en videreutvikling av dette, og dette er en av mange grunner til at vi har satset på å lenke til bloggere gjennom Twingly. Sannsynligvis er det flere der ute som vet noe mer, eller som i det minste har noen interessante observasjoner. Ved å skrive på egen blogg som vi lenker til, blir det også mer seriøst. Selv en anonym blogger er mer opptatt av sitt eget nettsteds trovererdighet, enn en hvilken som helst person i debatten under en artikkel.

Som sagt ved flere anledninger, så kommer jeg til å lese samtlige blogger som lenker til oss for å bygge opp en forståelse av hvem som kan hva. Dessuten gir det oss mulighet til å følge opp våre saker på en god måte, og i samspill med bloggerne.

Vi jobber videre som vanlig med vår journalistikk, men hvis en blogger kommer opp med noen gode nye opplysninger, så kan vi fremheve det på våre sider (med lenke og ordentlig kreditering) og følge opp med vår journalistikk der bloggeren møter veggen.

Dette er en av mange grunner til at jeg mener John O. Egeland i Dagbladet tar fullstendig feil når han sier at “Det er journalistikkens framtid som er problemet.” Journalistikken har en lysende fremtid, hvis vi bare utnytter mulighetene.

Jeg ser for meg et journalistisk samspill som fungerer omtrent slik:

  1. Journalister setter en sak på dagsorden
  2. Bloggere forlenger journalistikken med nye opplysninger, korrigeringer, meninger, tips og spørsmål
  3. Journalister følger med på bloggene,  fremhever de mest interessante og følger opp ubesvarte spørsmål

Akkurat hvor en sak starter, vil alltid variere. De fleste gode saker starter ikke med journalisten, men med et godt tips.

Hvor prosessen slutter er et åpent spørsmål. Med en slik modell kan man følge opp sakene over tid på en effektiv måte, og så kan mediene fokusere på å bli en god plattform for god journalistikk.

Nå utfordrer jeg bloggere til å være med på å forbedre journalistikken ved å komme med innspill, nye opplysninger, kommentarer eller tips om situasjonen blant de norske IT-konsulentene.

 

OPPDATERT: Den første reaksjonen var litt kritikk, men vi har en god diskusjon på bloggen til Eivind B. Waaler.