Tag Archives: krig

Hva er egentlig krig?

“Norge er ikke i krig”, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Det er lett å anklage ham for tåkeprat, men jeg ønsker ikke å gjøre det. Dersom han må si det som en følge av kompliserte juridiske regler i internasjonale regler og lovverk, så gjør han rett og slett bare jobben sin. I så fall er det reglene det er noe galt med, og ikke utenriksministeren.

Det er mye som tyder på at det er tilfelle, og det betyr at det må gjøres en ryddejobb. Når Norge nå skal bidra med F16 i denne krigen, kampen, aksjonen eller hva det måtte kalles, mot Libyas diktator, så er det ikke første gang vi deltar i militære aksjoner. Det blir neppe siste gangen heller.

Sannsynligheten for at Norge vil måtte delta med militære styrker i det som udiskutabelt skal kalles krig med nåværende definisjoner er ganske usannsynlig i dag, men sannsynligheten for at vi kommer til å delta i flere “krigslignende aksjoner” i årene fremover er svært stor.

Dette betyr at vi må få på plass skikkelige definisjoner for hva som er krig og hva som ikke er det, samt fornuftige begreper og definisjoner dersom vi skal ha klare skillelinjer mellom forskjellige måter å bruke militær makt.

Det vil ta tid å få på plass bedre juridisk presisjon, men det er en jobb som må gjøres. Krig er et alvorlig tema som må tas seriøst uansett om man er for eller mot den på overordnet prinsipielt grunnlag eller for/mot hver enkelt krig eller militær aksjon vi deltar i.

Helt siden tidenes morgen har vi mennesker har gått til krig for å løse våre uenigheter. Det vil være naivt å tro at våre uenigheter kan løses med en bedre juridisk definisjon, men kan vi klare å bli enige om at vi trenger en oppdatert definisjon?

Hvis vi skal få en god samfunnsdebatt om Norges forsvar, samt hvor og hvordan vi skal bruke vår militære makt, må vi klare å bli enige om hva vi faktisk diskuterer. Dersom vi ikke  vet hva krig er, blir det vanskelig å diskutere saklig om Norge er i krig eller ikke.

Det er ikke realitetene som skal tilpasses jussen! Jus er et middel, og ikke et mål i seg selv. Det må gjøres en ryddejobb, og den bør gjøres nå.