Tag Archives: justisdepartementet

Justisministerens hemmelige paneldebatt

Knut Storberget har nok en gang demonstrert at han er uskikket til å lede Norges justisdepartement.

Denne invitasjonen til paneldebatt om Datalagingsdirektivet ligger nå på justisdepartementets hjemmeside:

Høringsseminar om EUs datalagringsdirektiv

Justis- og politidepartementet arrangerer et åpent seminar om arbeidet med forslag til innføring av datalagringsdirektivet i norsk rett. Seminaret avholdes mandag 31. mai 2010 kl. 09.00 – 12.30, i Plenumssalen (R4), Einar Gerhardsens plass 1.

Siktemålet med seminaret er å belyse betydningen av datalagring for justissektoren med utgangspunkt i høringsuttalelsene fra politi og påtalemyndighet. Vi har invitert høringsinstansene til å delta med én person. Påmeldingsfrist er fredag 21. mai.

Seminaret vil starte med innlegg fra Riksadvokaten, Politiets sikkerhetstjeneste, Politidirektoratet, Det nasjonale statsadvokatembetet og Kripos. Innleggene vil omhandle de sentrale punktene i vedkommende etats høringsuttalelse. Etter disse innleggene blir det en pause (ca kl. 10.30). Deretter blir det en paneldebatt med de fem innlederne, der det også vil bli åpnet for innspill og spørsmål fra salen. Seminaret vil være åpent for pressen, og vil bli overført i sin helhet på www.regjeringen.no. Justisminister Knut Storberget vil åpne og avslutte seminaret.

Justisdepartementet er i ferd med å opprette en egen nettside for seminaret på Justisdepartementets nettside: http://www.regjeringen.no/jd/dldseminar. Her vil endelig program og annen informasjon om seminaret bli lagt ut. Vi ber om at påmelding skjer på denne siden.

Her er det mye som skurrer.

For det første er det bare etatene som er FOR Datalagringsdirektivet som sitter i panelet.

For det andre er invitasjonen så og si hemmeligholdt. Det er ingen lenker til denne invitasjonen fra justisdepartementets forside, den er ikke listet opp blant pressemeldingene, det står ingenting om dette på justisdepartementets Twitter-konto,  justisministerens offentlige kalender er tom den 31. mai, og det er i det hele tatt vanskelig å finne spor til den.

Jeg vet om den kun fordi Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge la ut en Twitter-melding med lenke til den. Det sier litt om hemmeligholdet, ettersom jeg gjennom Gravemaskinen aktivt følger med på alt som kommer av pressemeldinger og informasjon fra Regjeringen. Nå ser jeg at den må inkludere mer omfattende indeksering for også å finne det justisministeren ønsker å skjule.

Kan hemmeligholdet skyldes en glipp?

Tvilsomt, med tanke på justisministeren og justisdepartementets tidligere historikk. Jeg har hatt litt med de å gjøre da jeg jobbet med #krevsvar-saken, og den gang presterte de til og med å nekte å ringe meg tilbake en gang.

Invitasjonen er forøvrig ikke datostemplet, men jeg tok en titt på kildekoden og der står datoen:

<meta name=”creation_date” content=”Fri, 14 May 2010 11:18:00 GMT” />
<meta name=”LAST-MODIFIED” content=”Fri, 14 May 2010 11:19:50 GMT” />
<meta name=”REVISED” content=”Fri, 14 May 2010 11:19:50 GMT” />

Det betyr altså at invitasjonen ble publisert fredag 14. mai, men at ingen har fått vite om den. Her er det tydeligvis ikke ønskelig at meningsmotstandere skal bli hørt.

Det må være lov å være både for og mot Datalagringsdirektivet, men dette er både en uetisk og uærlig fremgangsmåte av en folkevalgt politiker.

Gå av justisminister Knut Storberget. Du er uskikket til å lede landets justisdepartement.