Tag Archives: e-valg

Staten vil ha nettdebatt om e-valg

Teknisk Ukeblad har kjørt en serie med artikler om e-valg. Dette er et område med stort potensiale, blant annet i form av økt valgdeltagelse på kort sikt, men kanskje også et utvidet demokrati på litt lengre sikt. Jo bedre et demokratisk nettvalg fungerer, jo oftere og jo mer spesialisert kan vi bruke demokratiske valg for å be folket være med på beslutninger.

Problemstillingene og utfordringene står imidlertid i kø, og det er langt fra alle teknologer som er entusiastiske. Mange er direkte skeptisk, og det skjønner jeg godt, selv om jeg er en av de som håper prosjektet lykkes. Jeg innrømmer også at jeg er glad for at jeg ikke sitter som prosjektleder i “e-valg 2011”.

Det gjør derimot Christian Bull i Kommunal- og regionaldepartementet. Han er delprosjektleder med ansvar for sikkerhet og teknisk løsning, og har fulgt artiklene hos oss og i Computerworld

I en kronikk forteller han hvordan det jobbes og tenkes i prosjektet.

tuevalgkronikk

Det er ikke ofte vi kjører en kronikk som toppsak, men dette var ett unntak som bekreftet regelen.

Jeg leste gjennom kronikken i forbindelse med at den skal kortes ned litt til papirutgaven av Teknisk Ukeblad, men ble så fascinert av den at jeg begynte å forberede den for nettpublisering. Etter en rask SMS til Christian, fikk jeg klarsignal for å publisere den allerede i kveld, selv om den ikke kommer på papir før på torsdag.

Min entusiasme skyldes ikke at jeg er enig med det Bull skriver. Min entusiasme kommer ene og alene fra hva han skriver.

I tilegg til en god faglig tilnærming til utfordringene og hvordan prosjektet tenker å løse de, skriver Bull at han og prosjektet ønsker debatt om både e-valg og løsningen:

Som ansvarlig for sikkerhet og teknisk løsning i e-valg prosjektet er jeg svært glad for å se at debatten omkring e-valg er i gang, men vil oppfordre til deltakelse fra flere norske miljøer. Dette er en debatt vi ønsker, og er avhengige av for å kunne lykkes.

Sunn fornuft vil nok mange si, men da må jeg nok en gang referere til historiens beste sitat: “Common sense is not so common”. Det sa Voltaire i 1765, og det er like gyldig da som nå.

Bull skjønner da også selv hvor unikt dette er (hittil) i offentlig sektor:

Det er ganske unikt i offentlig sammenheng at et prosjekt åpent går ut og deltar i offentlig debatt på denne måten. Imidlertid er vi totalt avhengige av troverdighet og tillit for å kunne lykkes, og en nyansert offentlig debatt rundt prosjektet er viktig for å oppnå dette.

Jeg spår verken suksess eller fiasko for e-valg i Norge, men jeg håper på suksess, og jeg tror prosjektets oppfordring til debatt og nettdebatt på et veldig tidlig stadie, er en essensiell del av en suksessoppskrift. Så får vi se hvordan det går.

Hvis ikke “e-valg 2011” lykkes med å gjøre Norge til et nettbasert demokrati, håper jeg ihvertfall at prosjektet lykkes med å få offentlige prosjekter til å bli mer åpne om hvordan de tenker og jobber.

Hvem skrev hva om e-valg i 2011?

Torsdag 19. februar 2009 klokken 07:12 publiserte vi en artikkel om e-valg

tue-valg

Det var en artikkel som var journalist hadde jobbet litt med, og jeg syntes den var så interessant som sak at jeg skrev en tilhørende kommentar der jeg blant annet dro frem hvor viktig det er at dette prosjektet lykkes.

Dette er en typisk god IT-sak for Teknisk Ukeblad, og jeg regnet derfor med at den ville bli tatt videre i medie-Norge. Saken ble da også plukket opp, og ifølge et søk på Sesams nyhetstjeneste ble den publisert 37 ganger i diverse norske nettaviser. 

Dessverre for oss og vårt ego, var det ikke vi som ble sitert, men en pressemelding fra kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa som ble sendt ut samme dag. Vi kan ikke si konkret når, ettersom pressemeldingen ikke har et klokkeslett, men vi konstaterer at de 37 NTB-meldingene ble publisert mellom14:29 og 17:26.

Nå spiller ikke det egentlig noen rolle, for selv om vi journalister alltid synes det er gjevt å bli sitert, er det ingen lesere som merker noe så lenge det ikke kommer med en lenke. NTB sender ut sine saker uten det, og det er ikke så mange norske nettaviser som tar seg bryet med å selv legge lenker inn før de publiserer. Synd, men slik er det.

Som de optimistene vi er, velger vi uansett å se den positive vinklingen. Vi regner selvsagt med at Kleppa er en flittig leser av TU.no, og at hun kjørte ut pressemeldingen så fort hun hadde lest saken hos oss.

Dessuten synes vi fortsatt av vår artikkel er mange hakk bedre enn pressemeldingen og NTB-notisen :-).