Tag Archives: digi.no

Hva skriver digi.no?

digi.no er IKT-bransjens nettavis, og min tidligere arbeidsplass. Jeg var journalist og redaksjonssjef der fra 2006-2009, noe som gjør at jeg har en ganske god oversikt over hvem som skriver der, samt hva og hvem de skriver om.

Den oversikten er det ikke alle som har, hverken for digi.no eller for andre norske nettaviser. Det er dessuten et utbredt problem at selv de som jobber i en nettavis har manglende oversikt over sitt eget innhold – til og med hva de selv skriver.

Hvorvidt det er et problem kan selvsagt diskuteres, men jeg har notert meg mange diskusjoner der lesere klager over at det skrives for lite eller for mye om forskjellige temaer og emner. Felles for alle disse diskusjonene er et de baserer seg på et inntrykk og en magefølelse.

Slike antagelser kan selvsagt være riktig, selv om de gjerne er basert på tilfeldige egne observasjoner, men hvis slik kritikk skal føre til noe så bør det undersøkes først. Hvem som gjør det er ikke så farlig, men jeg vil tro at det mest naturlige er at nettavisene gjør det selv. De har jo en egeninteresse i å avvise eventuell feilaktig kritikk med dokumenterbare fakta, eller eventuelt vurdere sine egne redaksjonelle prioriteringer dersom fakta viser seg å være noe annet enn det de selv trodde.

Ettersom nettavisene står foran noen betydelige utfordringer nå og de nærmeste årene, blir det stadig mer nødvendig å ha et godt overblikk over hvor man står, hva man er og hva man produserer av innhold. Hvis man skal komme seg raskt og trygt fra A til B, forutsettes det jo at man vet hvor A er før man peiler ut retningen til B.

Dette er noe av det vi skal bruke Gravemaskinen til, og denne uken overleverte jeg faktisk min første journalyserapport til en norsk nettavis. Den besto i en skriftlig rapport basert på en automatisk analyse av nettavisen, samt en tolkning av informasjonen Gravemaskinen kom frem til.

Mange av disse analyseelementene er generiske funksjoner som Gravemaskinen gjør på tvers av alle nettaviser som analyseres, mens andre funksjoner spesialtilpasses behovet til den enkelte nettavis og den enkelte rapport.

Ettersom jeg er litt stolt av hva vi har fått til på dette området, tenkte jeg å lage en liten mini-journalyse av en enkelt nettavis for å vise frem noen av disse generiske funksjonene. Jeg har valgt å gjøre det for digi.no fordi jeg kjenner ganske godt til den.

Før jeg viser noen utvalgte grafer, vil jeg be deg som leser om å først tenke gjennom spørsmålene som rapportene er ment å besvare:

 • Hvor mange journalister skriver for digi.no, og hvem av de skriver mest?
 • Hvem er den mest omtalte personen i digi.no de siste månedene?
 • Hvilke IT-selskaper får mest omtale i digi.no?

Ut fra hva jeg har hørt enkelte personer uttale seg om, tror jeg at tallene nedenfor vil overaske noen. 😉

La oss begynne med å se på hvor mange journalister som skriver for digi.no, og hvem de er:

Her ser vi 7 forskjellige bylines, hvorav 1 er nyhetsbyrået NTB. I den komplette oversikten er det flere, men det er stort sett kronikkforfattere med 1 artikkel hver.

Totalt for de siste 10 månedene er det Eirik Rossen og Harald Brombach som skriver flest artikler. Akkurat nå ligger Rossen et par artikler foran, men det er så få at det egentlig er ganske tilfeldig. Deretter følger Marius Jørgenrud et lite stykke bak på tredjeplass. Han skriver cirka 2/3 av volumet til Rossen og Brombach.

Så kommer NTB, men oversikten her viser at digi.no ikke har veldig utstrakt bruk av nyhetsbyrået. Bruken er ganske jevn, og jeg vil tro at den er i tråd med avtalen de har gjort med nyhetsbyrået.

På femte plass finner vi Tore Neset, som er redaktør for både digi.no og ITavisen. Han skriver mellom 12 og 27 artikler i måneden. Totalt skriver han nok mye mer, men i denne omgangen har vi ikke sett på ITavisen.

Til slutt på denne begrensede listen finner vi Arild Haraldsen som skriver en rekke kommentarartikler for digi.no. Han hadde en pause, men fra august i fjor har han skrevet 1-5 artikler i måneden.

For å besvare det første spørsmålet, så ser vi her at digi.no i praksis har cirka 3,5 journalister. En litt mer omfattende analyse med flere parameter ville vist flere kvalitetsindikatorer, men jeg tror uansett at dette tallet kan gi en liten a-ha-opplevelse til flere lesere.

Nå er jeg selvsagt ikke helt objektiv ettersom jeg kjenner disse personene, men jeg tillatter meg å si at jeg synes digi.no får mye god journalistikk ut av en så liten redaksjon.

La oss nå gå videre til det neste spørsmålet, og se hvem digi.no omtaler mest.

Det er kanskje ingen overaskelse at Steve Jobs er på topp?

At Arild Haraldsen dukket opp her skyldes måten hans navn føres opp i artiklene som automatisk analyseres, samt at jeg ikke oppdaget det før nå. Jeg gidder derfor ikke endre det før dette blogginnlegget publiseres. :-)

Resten av listen synes jeg er en god indikasjon i forhold til inntrykket jeg satt med. At det er såpass jevnt blant de mest omtalte og de nest mest omtalte, tolker jeg som et tegn på at variasjonen er der den skal være.

Hvorvidt noen vesentlige personer mangler tar jeg ikke stilling til her og nå, men det vil være en naturlig vurdering å gjøre for en redaksjon. For å forenkle den jobben henter vi ut komplette lister over absolutt alle som er omtalt, slik at det blir lett å finne underomtalte personer uten å måtte huske alle navn.

Det tredje spørsmålet går på hvilke IT-selskaper som er mest omtalt:

Her tror jeg det er flere som blir overasket. Jeg vil tro at mange gjettet Apple, og at de ble sikrere i troen da de så at Steve Jobs utkonkurrerte de andre IT-kjendisene. Nå som fakta ligger på bordet har vi fått fasiten, og den viser at det er feil.

Apple er på pallen, men de er bare på tredjeplass. Dessuten omtales de markant mindre enn Google og Microsoft på digi.no. At Google omtales mer enn Microsoft er trolig også noe som har skjedd det siste året. Før jeg eventuelt tar meg tid til å sjekke, har jeg en hypotese om at det definitivt var Microsoft som ble mest omtalt for 1-2 år siden.

At Facebook er på fjerdeplass overasker ikke, men ettersom digi.no er et bransjenettsted, er det en bekreftelse på hvor viktig Facebook har blitt. Når digi.no skriver mer om de enn f.eks. Intel og IBM, så sier det litt.

Dette ble en enkel journalyse med et begrenset utvalg rapporter, men jeg synes vi likevel fant mye interessant.

Nå jobber vi med å analysere en rekke norske nettaviser, og Gravemaskinen er klar til å levere kontinuerlige analyse for de som ønsker å gjøre det selv. Det gjøres gjennom et eget grensesnitt som ligner mye på det vi bruker i PFU-analyse, og det skal være enkelt nok å bruke for de fleste.

Ettersom det alltid er slik at noen ikke har tid selv, eller at de ønsker å finne noe som ikke er tilgjengelig rett fra webgrensesnittet, satser vi også på å levere spesialiserte journalyserapporter på konsulentbasis. Dette er et godt og billig alternativ for de som trenger informasjonen raskt, samt de som ikke helt vet hva de bør se etter i en journalyse.

Med en automatisert analyse kan vi raskt gi et godt overblikk med en rekke interessante detaljer, samtidig som vi kan gjøre en manuell jobb med å trekke ut det redaksjonelt mest interessante. Det er forøvrig i tråd med det samme prinsippet for hva vi mener er journalistikkens fremtid: Kombiner manuelt redaksjonelt arbeid med automatiserte algoritmer som tar seg av rutineoppgavene.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker en journalyse av din nettavis eller har andre analysebehov relatert til norske nettaviser.

Og dere som ikke er interessert i det, men som bare er nysgjerrige, kan prøve ut en begrenset utgave av Gravemaskinen eller analyse presseetikken her.

Nå kan IE6-dugnaden starte

IE6-kampanjen har satt problemet på dagsorden, og nå er vi snart klare for å ta fatt på selve jobben.

Staten støtter IE6-kampanjen

Fredag kom Fornyingsminister Heidi Grande Røys med sin støtte til IE6-kampanjen:

 

fadforsideie6

 

3 artikler

Teknisk Ukeblad…

 

turc3b8ysie6

 

… og digi.no

 

digirc3b8ysie6

 

kjørte saken på topp. Bergens Tidene skrev også en sak.

 

btrc3b8ysie6

 

Stille i media-Norge

Bortsett fra det, var det helt stille i norske nettaviser.

Det kan ha flere årsaker, og jeg skjønner det hvis det skyldes at andre redaksjoner ikke forstår hvor viktig dette faktisk er. Jeg må imidlertid innrømme at jeg er skuffet over at ikke IT-faglige nettpublikasjoner som Dagens IT, Computerworld, ITpro.no og Hardware.no fant dette interessant nok til å skrive om det.

I sin pressemelding skrev fornyingsdepartementet blant annet dette:

 I følge kampanjen er  en av hovedårsakene til treg utfasing at mange store virksomheter ikke oppgraderer nettlesere i takt med markedsutviklingen. Dagbladet.no, Teknisk ukeblad og partiet Rødt har derfor oppfordret fornyingsministeren til å sørge for at det offentlige slutter å etterspørre tilpasning av sine nettløsninger til den utdaterte nettleseren.

Rent egoistisk synes jeg at dette var en hyggelig gest fra fornyingsdepartementet, men jeg frykter litt for at henvisningen til oss (og to andre) gjorde det mindre interessant for noen å skrive om saken. Jeg håper det ikke var tilfelle, men i tilfelle det var det så tror jeg det er best at andre bedrifter og offentlige etater som kommer på banen isteden henviser til IE6-kampanjen som nett-Norge startet. Det er da også et samlet nett-Norge som kjører denne kampanjen.

To bloggere

Det har heller ikke akkurat tatt av i bloggosfæren. Et kjapt søk viser at to bloggere har skrevet om statens støtteerklæring. 

Najs.no spør om IE7 er noe bedre, og Altamagazin skriver at kampanjen fortsetter.

Nå håper jeg flere tar seg tid til å ta dette et skritt videre.

Aktiv nettdebatt

Selv om nettavisene og bloggerne har vært litt passive på denne saken, raser nettdebatten.

Harald Brombach i digi.no har skrevet en god artikkel om hvordan ansatte kan bytte til en ny nettleser uten å være administrator på PC-en sin. På tross av at han i et uthevet avsnitt gjør det klinkende klart at man bør sjekke dette med IT-avdelingen…

Selv om man som vanlig Windows-bruker altså på egenhånd har muligheten til å ta i bruk en annen nettleseren enn den IT-avdelingen har utstyrt pc-en med, bør man innhente tillatelse til å gjøre dette hos IT-avdelingen. Spesielt hvis man kun har IE6 tilgjengelig, bør det være forholdsvis enkelt å argumentere for hvorfor dette er en god idé.

… så får han mye pepper i debatten:

Som driftsansvarlig for et større firma må jeg bare innse at skribentene bak digi.no burde holde seg til hjemme PC.

Det er tydelig at de ikke skjønner hva drift er.

Det er ofte ikke IT avdelingene som begrenser hvilke versjoner som skal benyttes, det er ofte store systemer som krever visse versjoner.

Før alle driftssystemer kan kjøre ny versjon er man låst til forrige.

Dette netstedet tror tydeligvis at det er om å “lure” sine egne IT avdelinger er bra artikler, detter er bare den siste i en rekke slike artikler.

Det nytter ikke å klage på at man ikke får det som man vil ,og at det tar for lang tid å implementer nye versjoner, når man som bruker stjeler tiden IT avdelingen skulle brukt til implementering og testing av nye versjoner, fordi de må rette feil og problemer på grunn av “lure” triks funnet på digi.

Brukere som har så mye tid til overs i arbeidsdagen at de må teste alt mulig bør kansje gå i seg selv, de medfører dårligere systemer for sine kollegaer da IT avdelingen må rette opp feil som brukeren selv har laget.

Dårlige svartider på grunn av “lure” programmer som stjeler resurser på terminalservere, økt nettverkstraffikk.

Alle disse tingene medfører økte utgifter for bedriften. Var det noen som var redd for jobbene side i disse finanskrisetider ?

Jeg trodde denne siden var interestessert i å gi god informasjon, råd, tips og nyheter for alle IT interesserte.

Artikler som denne er i beste fall umoralsk, i verste fall krimminet for brukeren.

Å bruke artikler som går ut på å lure din egen arbeidsgiver kan få deg sparket fra jobben da en del bedrifter faktisk har begrensninger i hva du har lov til å gjøre på datautstyret nedfelt i personalhånbøker m.m. 

Digi bør kansje se på hva slags websted de ønsker å være, vis det er “undergrunns” informasjon eller seriøs informasjon.

Ja jeg vet at det ikke er vanskelig å finne slik informasjon, men disse artiklene er på grensen til oppfordrie brukere til å bryte med regler fastsatt av sin egen arbeidsgiver.

En jobb PC er et verktøy IKKE leketøy, kos deg med å teste alt du vil på din hjemme pc, ikke ødelegg for deg selv og andre i bedriften.

 

Jeg følte meg forpliktet til å svare:

Harald Brombach skjønner ganske mye. Jeg har hatt gleden av å jobbe med ham i tre år, og kan gå god for at han vet hva han snakker om. I tillegg til å skrive artikler om teknologi, bruker han ganske mange timer i uken på programmering.

Før jeg begynte i media jobbet jeg med IT-drift og med utvikling av programmer for automatisert installasjon, oppgradering og vedlikehold av programvare. Jeg har blant annet jobbet i Snow Software, som lagde Snow Distribution, et verktøy som mange norske bedrifter brukte, og som fortsatt er i bruk mange steder. Jeg har også hatt “gleden” av å jobbe mye med IEAK (Internet Explorer Administration Kit) fra IE4.

Både jeg og Harald vet godt at det ikke er “bare å oppgradere” fra IE6 i bedrifter. Det er derfor vi forsøker å løfte IE6-kampanjen over til å bli en IE6-dugnad.

Nå som IE6-kampanjen har fått mye oppmerksomhet, og viktig symbolsk støtte fra Microsoft Norge, Steve Ballmer og fornyingsministeren, er vi straks klare for å ta større grep.

Vi vet det skaper mye arbeid, men innsatsen vil betale seg for alle. Ikke vær en del av problemet, bli heller en del av løsningen.

Mvh
Anders Brenna
Nettsjef 
Teknisk Ukeblad

Høna eller egget?

Debatten raser videre, og skillelinjene ser ut til å gå mellom webutviklere og IT-driftere. Jeg har en fot i begge leire, og ser selvsagt at det er gode poenger både for og mot.

Problemet er at dette er en “høna eller egget”-situasjon. Hva kom først? Oppgraderingen av IE6-installasjonene eller oppgraderingen av IE6-nettløsningene?

Vi må få en løsning for ikke å stoppe helt opp i utviklingen, og den løsningen bør komme raskt så vi kan utnytte internett maksimalt i den kommende finanskrisen. En av partene må bøye av, og det må bli IT-drift. 

De har i praksis to alternativer:

 1. IE8
 2. IE6 + Firefox / Opera / Chrome /Safari

(Jeg har skrevet mer om alternativene mange ganger, blant annet på TU.no, så jeg gjentar det ikke her.)

Viktig symbolsk støtte

Jeg skulle ønske at fornyingsministeren gikk litt lengre, og fulgte vår oppfordring:

Nå håper vi at du følger opp, og gjør det klinkende klart at webutviklere som jobber på nettprosjekter i offentlig sektor ikke skal bruke verdifull tid og skattebetalernes penger på å tilpasse nettsidene til Internet Explorer 6.

Likevel er jeg takknemmelig, og godt fornøyd med at ministeren er på banen med sin klare erklæring.

Sammen med god støtte fra Microsoft Norge og toppsjefen Steve Ballmer, ligger alt tilrette for å ta IE6-kampanjen et skritt videre.

IE6-dugnad

IT-sjefer og IT-avdelinger står foran en oppgradering enten de vil eller ikke. Det er kun et spørsmål om tid, og hvordan, men det er lite hensiktsmessig å bare kjøre IE6-kampanjen videre som et ytre press.

Vi må bidra med konkret hjelp. Dette er en felles dugnad, og alle må bidra.

Jeg har noen konkrete forslag, men vil helst ha flere innspill og kommentarer først, slik at vi kan prioritere innsatsen vår der vi får best resultater raskest. Mitt håp er at vi kan starte med å samle IE6-kampanjens mange entusiaster, støttespillere og bidragsytere til en mini-samling for å diskutere hva vi gjør videre.

Teknisk Ukeblad kan stille med lokaler hvis vi ikke blir for mange…. Tidspunkt kan vi avgjøre gjennom en åpen nettdiskusjon. Kom med forslag!

Anbefales: digi-TV om IE8

Jeg vil gå så langt som å si at episoden om IE8 på digi-TV er obligatorisk for alle som bryr seg om IE6-problematikken, og for alle som helst vil slippe den.

Journalist Harald Brombach i digi.no har besøk av Rune Zakariassen fra Microsoft Norge, og de tar en grundig gjennomgang av Internet Explorer 8 og hvordan den skal løse IE6-problemene for IT-sjefene, og dermed fjerne hindringene som gjør at de holder igjen.

IE8 har blant annet quirksmode som gjør at alle nettsteder som krever IE6 skal være støttet fullt ut. Dette er derfor et godt alternativ for alle IT-sjefene som kvier seg.

digitvie8

Nå håper jeg at flest mulig ser denne videoen, og at dere tipser IT-sjefer, IT-avdelinger, IT-konsulenter, webutviklere og andre IT-folk om at de bør sette av 45 minutter til å se hele denne videoen gjennom.

Ikke la dere lure av at det kommer litt mye teknisk informasjon i deler av innslaget. Dere må se det ferdig og få med dere alt Rune Zakariassen sier om hvordan Microsoft jobber i forhold til å få blant annet IT-avdelinger til å oppgradere.

Jeg noterte noen sitater, men de kommer litt ut av sin sammenheng. Jeg tillater meg likevel å ramse opp noen av de (så flere skjønner at de må se videoen):

 • “IE6 er laget for sin tid, og det er lenge siden. Ting har skjedd på internett siden det.”
 • “IE7 var på en måte starten ved å si: Hei, vi er tilbake.”
 • “Vi støtter ikke Acid3 ennå, men vi jobber for det.”
 • “Vi støtter webstedenes ønske om å oppgradere fra Internet Explorer 6 til Internet Explorer 8.”
 • “Bedrifter må investere tid i å teste applikasjoner. Det arbeidet kan startes nå.”
 • “Oppfordring til alle bedrifter i Norge: har dere problemer,  så kontakt oss” (eventuelle IE8-kompatibilitetsproblemer)
 • “Vi prater med hele markedet, og vi ønsker at bedrifter skal slutte å utvikle Quirks-ting.” (IE8 har quirksmode, men ikke bruk den i videreutvikling)
 • “Dette er et skippertak som vi ønsker å bidra til” (Om norske nettsteders IE6-kampanje)
 • “[IE6-kampanjen] legger et press på IT-sjefer. Det vi ønsker å gjøre nå er å hjelpe de.”
 • “Oppfordringen er: På all nyutvikling, følg webstandarene.”
 • “Med hånden på hjertet, vi ønsker å konkurrere. Når konkurransen kommer, er Microsoft på sitt beste.”

Jeg fikk ikke med meg sitatet ordrett, men Rune anbefalte alle om å hoppe over IE7 og gå rett på IE8 allerede nå. Nettleseren er release candidate, og den kommer veldig snart.

Aller helst skulle vi hatt hele intervjuet skrevet ut, men dette er uansett et viktig skritt i IE6-kampanen. Takk til Harald Brombach i digi.no, og Rune Zakariassen i Microsoft Norge!

Saken om saken

Det har vært en hektisk dag som startet tidlig, og som ble avsluttet sent.

Etter at jeg skrev kommentaren om at Internett trenger din hjelp på fredag, kom reaksjonene raskt i blogger og på Twitter. Det tok litt lengre tid før andre nettaviser hang seg på, men det gikk fort når de gjorde det. Når vi snakker om litt tid, så er da også bare snakk om dager.

Mange har fulgt opp, og nå melder behovet for en oversiktsside seg for fullt. Jeg forsøkte med en ny komentar der jeg tar for meg litt av utviklingen, og litt om hva som blir neste hinder, men nye kommer til hele tiden. 

Jeg vil derfor oppfordre noen til å lage en liste, gjerne på en wiki, der vi kan få full oversikt. I mellomtiden kan jeg anbefale listen til Peter Haza der han samler alle skjermdumper fra nettstedene som gir IE6-brukere beskjed om at de bør oppgradere eller bytte.

Vi trenger en tilsvarende liste over alle som har skrevet en oppfordring til sine lesere, og en liste over nettaviser som har omtalt aksjonen. Sistnevnte er det foreløpig ikke så mange av, men BT.no intervjuet meg om saken, og den dukket også opp på Aftenposten.no. digi.no har også en gjennomgang av kampanjen der de har intervjuet Erlend Schei i Finn.no. Det samme har Harstad Tidene gjort.

En engelskspråklig artikkel om hva nett-Norge gjør har også blitt lagt ut på Digg. Den har fått 43 stemmer i det dette skrives, og jeg vil anbefale alle som bruker Digg om å gå dit og gi sin stemme.

Jeg er veldig glad for utviklingen så langt, og jeg er positivt overasket over at det kom så langt, så fort. Det betyr at vi har fått god fart, men vi må utnytte det.

I Teknisk Ukeblad vil vi skifte fokuset mot IT-sjefer og hva som må til for å få de til å oppgradere bedrifts-PC-ene. Det er nok en fordel om flere tar tak i dette, og så er det fint om ikke all luften ebber ut på resten av de norske nettstedene som ennå ikke har kommet med verken varselscript eller oppfordring. Kanskje vi skal være så slemme å oppfordre til en egen wiki-liste over disse også? 😉

Selv når IE6 har kommet ned på en ubetydelig andel vil det være behov for flere trinn i en lengre prosess for å utnytte internetts potensiale. Jeg har tenkt endel på dette, og har nettopp publisert en ny kommentar der jeg tar for meg behovet for at vi som kunnskapsnasjon må integrere oss tettere med internett.

Helgestoff

Som en publikasjon med fokus på teknologi, næringsliv og politikk har vi ikke journalister som jobber i helgene med mindre det skjer noe veldig stort og viktig. Det hindrer oss ikke i å gjøre klar noen artikler på forhånd og publisere de i helgen, og i dag har vi lagt ut følgende saker:

Selv uten nye artikler kommer mange på besøk i helgene. De har som regel ikke hatt tid til å få med seg alle ukens saker, og tar derfor en tur innom nettavisene for å se om det er noe de gikk glipp av. I nettaviser med velfungerende nettdebatter kommer de også for å diskutere med andre lesere.

digi.no er trolig en av de bedre eksemplene på det, og det er bare å se på saken om at Friprog-legenden Richard Stallman kommer til Norge, som ble publisert på fredag. Den har hele 83 debattinnlegg i det dette skrives, og det blir nok mange flere iløpet av søndagen.

Teknisk Ukeblad har den samme saken, men vi beskrev ham som en IT-rebell, og vi har ikke åpnet for nettdebatt. Det gjør at den ikke er like interessant for leserne.

Selv om det er mye støy, så skaper leserne en merverdi for seg selv og de andre leserne ved å tilføre nye opplysninger og egne meninger om saken i en tilhørende nettdebatt. Det er ikke alle som liker å lese slike debatter, men for meg og andre nettentusiaster er det alltid artig å ta en tur innom. Derfor synes jeg saken på digi.no ble bedre enn min egen på Teknisk Ukeblad.

Vi skal også åpne for nettdebatt, men vi har en liten jobb å gjøre først. Det blir nok også litt annerledes ettersom digi.no er rendyrket på nyheter for IT-bransjen, mens vi har et litt bredere fokus med flere bransjer som skal dekkes. Det ser man på de tre sakene vi publiserte i dag.