Tag Archives: demokrati

Vi vil aldri glemme denne dagen

“Ingen av oss vil noensinne glemme denne dagen, men vi vil fortsette å kjempe for frihet og alt som er godt og rettferdig i vår verden.”

Høres sitatet kjent ut?

Det er godt sagt. Det er et sitat som utstråler tillit og samhold, og det er ord som varmer i en tung tid.

Hvis noen lure på hvem som sa det, kan dere se talen på YouTube (sitatet kommer ca 4:07->).

Jeg vil tro at mange blir overasket, og det kan føles ubehagelig å få vite det.

Selv er jeg veldig opptatt av at vi må reagere riktig i både ord og handling, og jeg sitter i dag og skriver på en kommentarartikkel om nettopp dette til kommende utgave av Kampanje. Der bruker jeg dette sitatet som et eksempel.

Den artikkelen retter seg direkte mot mediene, men jeg synes problemstillingen er både så stor og så akutt at jeg følte at jeg også måtte blogge litt om det.

Vi står alle sammen etter 22/7, men hva står vi sammen om? Vi har gode intensjoner, men er likevel svært uenige om hva det innebærer.

  • Hva mener Jens Stoltenberg når han sier “mer demokrati” og “mer åpenhet”?
  • Hva mener du når du sier “mer demokrati” og “mer åpenhet”?
  • Hva mener din meningsmotstander når han eller hun sier “mer demokrati” og “mer åpenhet”?
  • Hvor skal grensen gå for “mer demokrati” og “mer åpenhet”?
  • Hvem skal bestemme hva vi alle mener når vi sier “mer demokrati” og “mer åpenhet”?

Jeg vil aldri glemme 22/7, men jeg håper jeg slipper å bli minnet om 22/7 hver bidige dag som følge av hva noen mente med “mer demokrati” og “mer åpenhet”.

Staten vil ha nettdebatt om e-valg

Teknisk Ukeblad har kjørt en serie med artikler om e-valg. Dette er et område med stort potensiale, blant annet i form av økt valgdeltagelse på kort sikt, men kanskje også et utvidet demokrati på litt lengre sikt. Jo bedre et demokratisk nettvalg fungerer, jo oftere og jo mer spesialisert kan vi bruke demokratiske valg for å be folket være med på beslutninger.

Problemstillingene og utfordringene står imidlertid i kø, og det er langt fra alle teknologer som er entusiastiske. Mange er direkte skeptisk, og det skjønner jeg godt, selv om jeg er en av de som håper prosjektet lykkes. Jeg innrømmer også at jeg er glad for at jeg ikke sitter som prosjektleder i “e-valg 2011”.

Det gjør derimot Christian Bull i Kommunal- og regionaldepartementet. Han er delprosjektleder med ansvar for sikkerhet og teknisk løsning, og har fulgt artiklene hos oss og i Computerworld

I en kronikk forteller han hvordan det jobbes og tenkes i prosjektet.

tuevalgkronikk

Det er ikke ofte vi kjører en kronikk som toppsak, men dette var ett unntak som bekreftet regelen.

Jeg leste gjennom kronikken i forbindelse med at den skal kortes ned litt til papirutgaven av Teknisk Ukeblad, men ble så fascinert av den at jeg begynte å forberede den for nettpublisering. Etter en rask SMS til Christian, fikk jeg klarsignal for å publisere den allerede i kveld, selv om den ikke kommer på papir før på torsdag.

Min entusiasme skyldes ikke at jeg er enig med det Bull skriver. Min entusiasme kommer ene og alene fra hva han skriver.

I tilegg til en god faglig tilnærming til utfordringene og hvordan prosjektet tenker å løse de, skriver Bull at han og prosjektet ønsker debatt om både e-valg og løsningen:

Som ansvarlig for sikkerhet og teknisk løsning i e-valg prosjektet er jeg svært glad for å se at debatten omkring e-valg er i gang, men vil oppfordre til deltakelse fra flere norske miljøer. Dette er en debatt vi ønsker, og er avhengige av for å kunne lykkes.

Sunn fornuft vil nok mange si, men da må jeg nok en gang referere til historiens beste sitat: “Common sense is not so common”. Det sa Voltaire i 1765, og det er like gyldig da som nå.

Bull skjønner da også selv hvor unikt dette er (hittil) i offentlig sektor:

Det er ganske unikt i offentlig sammenheng at et prosjekt åpent går ut og deltar i offentlig debatt på denne måten. Imidlertid er vi totalt avhengige av troverdighet og tillit for å kunne lykkes, og en nyansert offentlig debatt rundt prosjektet er viktig for å oppnå dette.

Jeg spår verken suksess eller fiasko for e-valg i Norge, men jeg håper på suksess, og jeg tror prosjektets oppfordring til debatt og nettdebatt på et veldig tidlig stadie, er en essensiell del av en suksessoppskrift. Så får vi se hvordan det går.

Hvis ikke “e-valg 2011” lykkes med å gjøre Norge til et nettbasert demokrati, håper jeg ihvertfall at prosjektet lykkes med å få offentlige prosjekter til å bli mer åpne om hvordan de tenker og jobber.