Tag Archives: Bjørn Erik Thon

Rett mann skal lede Datatilsynet

Regjeringen har sendt ut en pressemelding om at ny sjef for Datatilsynet utnevnes i dag, og Aftenposten skriver at det er Bjørn Erik Thon.

Selv om det ikke er offisielt i det dette skrives, er det liten grunn til å tvile på at det er rett. Aftenposten skriver ikke slikt uten å ha svært god grunn for det, og sitatet gitt til digi.no er i praksis en bekreftelse.

Som en av 15 søkere som ikke nådde opp er jeg oppriktig glad for at det ble Thon. Personvernet og samfunnet står midt i den mest kritiske fasen i samfunnsutviklingen nå og de neste årene, og det er derfor ekstremt viktig for Norge at vi har et offensivt, kompetent og velfungerende Datatilsyn.

Selv om Thon var en opplagt kandidat, var det dessverre ikke opplagt at det skulle bli ham. Det har vært et par rare ting underveis, og en søker har spesielt utmerket seg som en merkelig kandidat. Vedkommendes bakgrunn var ikke en gang oppgitt på den utvidede søkerlisten som søkere har krav på å få se, og det var mye som tydet på at ble jobbet for å plassere ham i stillingen. Nå slipper vi heldigvis å måtte gå opp løypa for å finne ut av det.

Det hadde isåfall vært for sent. Det viser seg nemlig at det er umulig å klage på offentlige ansettelser hvis det er Kongen i statsråd som er klageinstans. Det betyr at en eventuell farlig feilansettelse på feilaktig grunnlag ikke kan påklages hvis stillingen er viktig nok(!?).

Men som sagt, rett mann blir sjef for Datatilsynet, og i denne omgang trenger vi derfor ikke å tenke mer på det. I dag nøyer vi oss med å gratulere Bjørn Erik Thon, Datatilsynet, Fornyingsdepartementet og alle som er opptatt av personvern med et svært godt valg av ny sjef for Datatilsynet!