Sneak Preview

Jeg har tidligere fortalt at jeg holder på med et wiki basert prosjekt for informasjon til grundere, bedriftsledere, studenter og ansatte i det offentlige virkemiddelapparat. De som har lyst kan nå begynne å følge med på GaselleInfo Wiki.

Foreløpig har jeg ikke rukket så mye. Det er en MediaWiki installasjon med litt over 60 innlegg av svært varierende kvalitet. Tanken min er å bygge dette opp til å bli det foretrukne nettstedet for de som trenger kunnskap om forretningsplaner, salg, markedsføring, strategi og økonomi.

Jeg kommer sannsynligvis for å stå for det meste av skrivingen selv, men jeg håper at noen lesere etterhvert begynner å rette skrivefeil og kanskje til og med bidrar med artikler på felt jeg kan lite om.

Prinsippet er at dette alltid skal være gratis for alle, men jeg forbeholder meg retten til å prøve å dra inn noen reklamekroner for å dekke kostnader. Drømmen hadde vært å kunne få inn nok penger til å jobbe en 20% stilling med dette prosjektet.

Etterhvert vil det også komme andre tjenester her. Blant annet skal jeg legge opp til å tilby en gratis spørreundersøkelse for grundere som ønsker å teste ut markedspotensiale for sin forretningside. Det er noe de aller fleste grundere elegant hopper bukk over og som de får lide under senere.

Mitt mål er at GaselleInfo skal være oppe og gå til 1. januar. Frem til da anser jeg dere bloggere som priviligerte som får tilgang. Kom gjerne med innspill og bidrag.