Slik kan IP-adressen avsløre dine sexpreferanser

Det er ikke uten grunn at vi som bruker internett er motstandere av overvåkningstiltak som Datalagringsdirektivet. Jo mer du bruker internett, jo mer skjønner du at du har å skjule.

At de politikerne som er minst aktive på internett, er de som ivrer mest for å overvåke de som bruker nettet er dessverre et resultat av både manglende respekt og manglende kunnskap. Det dokumenterer de nok en gang i dag, når Kulturdepartementet nå legger frem forslag til ny åndsverkslov.

Det gikk altså ikke to hele måneder en gang fra 4. april 2011 da 89 representanter fra Høyre og Arbeiderpartiet stemte for å innføre DLD og 6 måneders lagring av (blant annet) IP-adresser, til Kulturdepartementet i dag, 19. mai 2011, foreslår lovendring som gir private etterforskere lov til å lagre sensitiv informasjon om IP-adresser til mistenkte fildelere.

Jeg har mange ganger forklart hvordan telefonlogger kan brukes til å avsløre både legning og hvem som er utro uten å vite innholdet i kommunikasjonen. Alt som trengs er trafikkloggene fra Datalagringsdirektivet lastet inn i et Excel-ark, og så analysere det der omtrent som når en revisor sjekker regnskapstall.

I dag skal jeg ta for meg hvordan IP-adresser kan brukes til å avsløre folks seksuelle preferanser. Det forutsetter et par ting, blant annet at vedkommende ser på porno på internett. Ettersom “alle” gjør det, men ingen innrømmer det, så må jeg for eksempelets skyld stå frem og innrømme at jeg har sett porno på internett.

Det betyr at mine seksuelle preferanser (eventuelt drømmer om det jeg ikke får…) kan avdekkes gjennom krysskobling av min IP-adresse og besøkslogg fra et pornonettsted. Dette er ikke et søkt eksempel, og for å illustrere det kan jeg vise til at Side3 skrev tidligere i vår om et slikt eksempel:

Ved å krysskoble IP-adressers geografiske posisjon med nettstedets egen besøkslogg, har et dansk nettsted med erotiske noveller analysert seg frem til hva slags sex forskjellige lands innbyggere liker å lese om.

På et slikt overordnet nivå er det ufarlig og morsomt, men interessant nok til å anses nyhetsverdig.

Noen vil sikkert bli flaue på sin nasjons vegne, og jeg får i hvert fall et veldig negativt inntrykk av britene basert på disse funnene. At det danske nettstedet tydeligvis har “erotiske” noveller om voldtekt synes jeg er forkastelig! Hva de egentlig inneholder vet jeg ikke, men bare det å selv kategorisere innholdet som “voldtekt” vitner i mine øyne om et skrudd syn på både menneskeverd og sex.

Hensikten her er imidlertid ikke å fokusere på hvaslags sex forskjellige nasjoner tenner på, men på det faktum at dette lar seg avsløre via IP-adresser når informasjonen krysskobles med en besøkslogg på et nettsted.

Ved å krysskoble IP-informasjonen på denne måten trenger vi ikke å nøye oss med hva et lands innbyggere har av sexuelle preferanser. Vi kan sjekke hver enkelt person hvis vi får tilgang til både IP-informasjonen og besøksloggen til et populært pornonettsted.

Slike besøkslogger har alle rettighetshaverne på sine nettsteder, og rettighetshavere inkluderer flere enn Disney for å si det sånn…

Dette er vanskelig å forstå for våre folkevalgte. De ser ikke problemet, og i sin naivitet overleverer de vårt personvern og dermed vårt privatliv til private etterforskere.

Det behøver heller ikke å være snakk om porno. Det er mye annet som kan være “interessant” å “etterforske” folk for på nettet. Det er derfor det er så viktig at IP-informasjon lagres kortest mulig, og når den først skal lagres er det helt kritisk at det er politiet som alene har monopol på å kunne kreve å få informasjonen utlevert.

Ulovlig fildeling er et problem, og det bør etterforskes. Hvis politiet vårt ikke har kapasitet eller kompetanse nok, så er ikke svaret å privatisere politioppgavene. For det er nettopp det det er snakk om, og dersom dette lovforslaget vedtas blir det mange flere hendelser som dette med etterforskninger av nordmenn uten at norsk politi blir informert en gang.

Kulturdepartementets lovforslag er en privatisering av politiets oppgaver. At politiet ikke reagerer kraftig er bare en bekreftelse av hvor lite de skjønner om hvordan IP-adresser fungerer og hvordan IP-informasjon kan brukes og misbrukes.

Men er det et problem at vi nå åpner for privatisert politi på nettet? Det er vel bare de som har noe å skjule, som har noe å frykte, eller hva?

Ifølge Kulturministerens pressemelding, er jo dette også et forslag som ivaretar personvernet vårt:

– Med dette gir vi rettighetshaverne verktøyet de trenger for å følge opp krenkelser av opphavsretten på nett, samtidig som vi ivaretar personvernet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

 • http://tabalizer.no tabalizer

  Det forutsetter mer enn at noen “ser” på pornografi. Det forutsetter at man faktisk får tilgang til besøksloggen/proxyloggen for den aktuelle websiden, med oversikt over hvilke interne sider denne ip-adressen har besøkt.

  Normalt sett så er det kun eieren av websiden som har tilgang til denne (og evt. webhosten) … Med andre ord er det relativt liten sjangse for at denne blir utlevert sånn uten videre til hverrmannsen.

  I tillegg forutsetter dette at du har empiri i ip-adress samlingen din. Det vil si at du minst bør ha en rekke referansesider (andre pornosider) som denne ip-adressen har besøkt og da begynner de forutsetningene å bli søkt hvis du i tillegg ønsker å koble dette mot personer/profiler

  Men i prinsippet så kan man hvis man har tilgang til logger kunne si noe om hvilke websider en ip-adresse har besøkt! Men det er “far fethced”

 • http://twitter.com/dagbnor dagb

  @tabalizer Jeg tror du kan mye mer om sporing av personer/datamaskiner enn du avslører her 😉

  Dersom man ikke tar usedvanlig tungvindte forholdsregler blir man sporet på nett hele tiden vha annonser, Facebook, Google Analytics osv. Får man IP-adressen private etterforskere tak i IP-adressen og har tilgang til statistikker (kan ofte kjøpes fra de som samler inn dette).

  her er artikkelserie fra EFF om temaet: https://www.eff.org/deeplinks/2009/09/new-cookie-technologies-harder-see-and-remove-wide

  Dette går selvfølgelig utenpå forslaget til ny åndsverkslov, men den legger ytterligere sten til byrden, og som Brenna påpeker. Får man tak i informasjon fra ulike kilder er det en smal sak å sammenstille og analysere den.

  Hvis abonnementsdata nå skal kunne gjøres tilgjengelig uten konsensjon mister man ytterligere kontroll med hvem som innhenter informasjon, hvordan den lagres og hvordan den brukes.

  Etter å ha lest ca 1/2 høringsuttalsen ser jeg dessuten en rekke problemstillinger knyttet til hvordan etterforskningen skal gjøres i praksis. (Private?) etterforskere ser ut til å få adgang til å undersøke utstyr (tilknyttet) IP-adresser. Med den mengden duppeditter folk har i dag som har IP-adresser blir det litt av en lapskaus. En IP-adresse er ikke ensbetydene med abonnement, og denne relasjonen blir svakere og svakere med den teknologiske utviklingen. Folk har med seg laptoper, mobiler og iPads over alt, og de kobler seg opp i trådløse nett på veldig mange lokasjoner.

  Min spådom er at om forslaget implementeres vil man generere advokatmat i lange baner, men ikke løse et eneste problem. De som vil dele ulovlig kommer til å gjøre det allikevel: http://www.itavisen.no/869944/forbryterne-gaar-fri—du-faar-svi

 • Paul K Egell-Johnsen

  For det første følges vi av reklame. Hva vet ikke google om dine vaner når en rekke nettsteder bruker deres små tekstblokkreklamer?

  For det andre så kjøpes og selges data over en lav sko, spesielt i USA som mange nettsteder opererer ut ifra. De største sidene vokter om sine data, fordi de er forretningshemligheter, andre selger dem fordi de er mer verdifulle for andre enn som forretningshemlighet for dem selv.

  Kombinér dette med lagring av abbonementsdata slik at det lettere kan kombineres med andre data, og du får en herlig lapskaus.

 • Bjørn T. Jønsson

  Brenna Skrev: “Jo mer du bruker internett, jo mer skjønner du at du har å skjule.”

  Det kjenner jeg meg ikke igjen i det hele tatt. Hvorfor skulle jeg ha noe å skjule, selv om jeg har vært på internett siden lenge før WWW ble oppfunnet? Det inkluderer seksuelle preferanser. Jeg har skrevet om det mange ganger på f.eks. Diskusjon.no under fullt navn.

  Men så bryr jeg meg heller ikke om hva andre mener om meg. Jeg kan ikke være annerledes enn slik jeg er. De som ikke liker det kan la være. Inkludert potensielle arbeidsgivere. Hele greia med å skjule hvem man er er en smule latterlig sett herfra.