Presseetikk under lupen

Fagbladet Journalisten har nettopp lansert PFU-analyse, et analyseverktøy utviklet med Gravemaskinen.

pfu.journalisten.no er en blanding av en søkemotor og et analyseverktøy. Den kan brukes til å søke i PFU-kjennelsene på “vanlig” måte, men den kan også brukes til å analysere innholdet i kjennelsene for å få en bedre forståelse for hvordan pressens Vær Varsomplakat håndheves.

Sammen med Journalisten har vi laget PFU-analyse for å gi journalister og redaktører et verktøy som skal hjelpe de med å ta bedre redaksjonelle beslutninger i stressede situasjoner når blodtåka er på sitt verste, samt at vi håper at verktøyet vil gi oss bedre journalistikk fra en presse som lettere kan evaluere sin egen innsats opp mot “best practice”.

Vi håper også at PFU-analyse blir et nyttig verktøy for kildene som omtales av pressen, enten de er fornøyd eller misfornøyd med omtalen de får/utsettes for. Ved å tilgjengeliggjøre PFU-kjennelsene på det vi tror er en lettfattelig og oversiktlig måte, håper vi på bedre forståelse for hvordan pressen jobber, samt gi de som ønsker å klage en oversikt over tidligere praksis de kan støtte seg på.

Dette er den første offisielt lanserte tjenesten der Gravemaskinen har blitt brukt som plattform, og flere andre tjenester er på vei. Nå er vi spent på hvordan brukerne opplever tjenesten, og vi håper dere tar dere tid til å gi oss tilbakemeldinger og innspill. Det kommer mer funksjonalitet ettervert, men vi er lydhøre for hva vi bør prioritere, samt innspill om hva som eventuelt bør endres.

På journalisten.no har vi laget en kort introduksjon til hvordan systemet fungerer.

Av de mange rapportene som er tilgjengelig, skal jeg nøye meg med å fremheve en i første omgang:

Nøkkelsetninger er en rapport som viser setningene som forklarer hvorfor de forskjellige kjennelsene endte opp henholdsvis brudd eller ikke brudd på god presseskikk. Hensikten er å gi en rask oversikt over hvor skillelinjene går.

Prøv den og alle de andre rapportene på pfu.journalisten.no.