Patent misforståelsen

Forsvarerne av programvarepatenter bruker ofte det vikarierende argumentet om at det beskytter de små mot de store. Ikke bare er dette feil, men i følge et innlegg på Techdirt er det også en argumentasjon på gale premisser. Patenter skal fremme innovasjon, ikke beskytte de små.

Patenter har en viktig funksjon. Når man investerer mye tid og penger bør man ha en sikkerhet for at ingen kommer og stjeler resultatet. Problemet med programvarepatenter er at de fleste ideene vil bli tenkt ut etterhvert, uavhengig av hverandre. Det stilles riktignok krav til unikhet, men dette er nok bare i teorien. For hvor unikt kan det være hvis en ide blir tenkt ut av flere uavhengig av hverandre i løpet av en kort tidsperiode?

Programvareleverandører investerte masse tid og penger i sine ideer før det ble mulig å patentere. De har ikke økt investeringene sine fordi det ble mulig å patentere i USA, og de vil ikke øke investeringene i Europa hvis det blir patenterbart her også. De sier det, men det er det ingen grunn til å tro på. Det er fullt mulig å lykkes innen software uten patenter.

Det er en misforståelse hvis man tror at programvarepatenter vil fremme innovasjon.