Need to know basis?

Etter en frustrerende time uten å få printet et Microsoft Publisher dokument som PDF bet jeg i det sure eplet og kjøpte en PDF komponent. Hvor mye info må egentlig en leverandør ha for å stole på at jeg bruker 22.95$?

1. Kortnummer
2. Navn på kortholder
3. Utløpelsesdato
4. 3 sifret kode fra baksiden av kortet (husker ikke hva den het)
5. Påloggingskode hos banken
6. Kode fra bankens kodekort

De to sistnevnte hadde nok ikke vært nødvendig med et annet kort, men nå valgte jeg å bruke det vanlige bankkortet mitt. Den siste hadde jeg ikke med meg på jobben, da jeg ikke ønsker å ha disse kodene i nærheten av verken lommeboken eller PC’en.

Er det virkelig nødvendig å be om alt dette for å få gjennomført en transaksjon? I såfall er e-handel nesten dødfødt. Jeg har brukt mye penger på internett uten problemer, men har det blitt så ille at de må sikre seg i alle bauger og kanter?

Hadde jeg hatt litt bedre tid så hadde jeg heller tastet ned noen linjer med kode for å generere PDF dokumentet selv. Det har jeg gjort på et par av programmene jeg har laget.

  • Tommy Hode

    føre var, tenker jeg nå.

  • Hemo

    Eg har brukt PDFCreator ganske lenge, og syns den løyser mesteparten av pdf-lage-utfordringane på ein god måte.

    Fil, skriv ut, PDF Creator, (evt. endre på options) og Save.