Naive forhandlere i Høyre?

I følge NTB har motstanderne i Høyre resignert. Det har jeg vanskelig for å tro, men jeg må innrømme at Høyre-ledelsens forhandlingsiver gjør meg usikker.

Hvor vanskelig er det å forstå at minimum 6 måneders lagring av hvem du har snakket med, når du har gjort det, hvor lenge samtalen varte og hvor både du og personen du ringte befant seg da dere snakket ikke på noen som helst måte kan anses som å “redde personvernet”?

Dersom Høyre “vinner” denne forhandlingen betyr det at alle mine og dine samtaler siden 16. juli 2010 skal lagres. Det er mye informasjon, og den kan misbrukes.

Nei, jeg håper Høyres ledelse har hørt om Ronald Reagan. Han er død nå, men han var en ganske kjent amerikansk president. Jeg vil også tro at mange i Høyre har ganske stor sans for ham, og selv de som ikke liker ham, anerkjenner som regel at han var en god taler som var tydelig i det han sa. Jeg husker i hvertfall ett av hans sitater svært godt:

We Americans prefer no deal before a bad deal

Det er da også essensen som alle forhandlere må forstå. Det betyr kort og godt at det er bedre å la være å inngå en avtale, hvis avtalens betingelser er dårligere enn din nåværende situasjon.

På fagspråket heter det nesten det samme som Ronald Reagan sa:

Know your BATNA

BATNA er en forkortelse for Best Alternative To Negotiated Agreement. Prinsippet er at du aldri skal gå i forhandlinger uten å kjenne din BATNA. Kjenner Høyre sin BATNA?

Alternativet til Datalagringsdirektivet er dagens situasjon. Det er en situasjon der personvernet (delvis) er ivaretatt, og en situasjon der politiet kan få tilgang til alt de trenger av dataspor ved en alvorlig kriminell handling. Teleoperatørene lagrer dataspor fordi de trenger det for å kunne fakturere, og vi legger igjen stadig flere digitale spor etterhvert som vårt liv blir stadig mer digitalt.

Det neste prinsippet i profesjonell forhandlingsteknikk er følgende:

Invent options

Med det menes det at man må anerkjenne fastlåste posisjoner der partene ikke kan fire, og så se om man kan finne alternative løsninger. I forhold til politiets behov for ytterligere dataspor er det mange slike muligheter. Frys av teledata ved terrorhandling er en løsning, og det finnes mange flere. De bør imidlertid diskuteres i litt mer lukkede arenaer for ikke å avsløre polititeknikker til potensielle kriminelle.

Bottom line (for å fortsette med litt engelsk her…) er at Høyres ledelse fremstår som skremmende naive i sine uttalte ønsker om å forhandle seg frem til et kompromiss om Datalagringsdirektivet med Arbeiderpartiet. Jeg mener det er farlig naivt, og det gjør meg skeptisk til om Høyre vil være i stand til å representere Norge i internasjonale forhandlinger.

Man kan si hva man vil om Arbeiderpartiets ja til Datalagringsdirektivet og argumentene de bruker, men de har vist seg frem som dyktige forhandlere. Dersom Høyre ikke kjenner sin BATNA, og derfor lar seg lure til å inngå en avtale med Arbeiderpartiet der personvernet forhandles bort, vil partiet for alltid fremstå som et naivt lettlurt parti i min bok.

Jeg tror ikke det vil skje. Høyre kan ofte fremstå som et kjedelig parti, men de har aldri fremstått som et parti som tar beslutninger på sviktende grunnlag. De regner på alt, og jeg tror de klarer å regne seg frem til hva det betyr dersom man ganger opp alle daglige logginger av hvor vi er og hvem vi snakker med med 180 dager.

  • Pingback: Tweets that mention Naive forhandlere i Høyre? « Anders Brenna -- Topsy.com()

  • Pingback: DLD-innspurt: Where have you gone, Torbjørn Isaksen? : Liberaleren()

  • http://www.gladisandnes.no Håkon Block Vagle

    Et alternativ til at partiledelsen i Høyre er dårlige forhandlere, er jo at de ønsker å innføre DLD.

  • Pingback: Skal Høyre virkelig forhandle om DLD? « Ivers()

  • Pål M. Lykkja

    Niall Ferguson har nettopp vært i Norge. Han sier at Vestens siste kort på hånda i konkurranse med Kina er demokrati og ytringsfrihet. Dette kortet kan bli godt å ha de neste ti årene, men Høyre vil allerede kanskje kvitte seg med dette kortet, på tvers av høyres historie om å stå opp for den liberale rettsstaten. Helt utrolig spør du meg. Da risikerer Høyre å havne i samme klemma som republikanerne i USA, ikke en kjeft av ideologer vil være der lengre. Nå driver de bare med te-selskaper. Til og med Fremskrittspartiet framstår med ryggrad i denne sammenhengen. Stusslig av Høyre.