Mandag Morgen side 4

Jeg har blitt sitert på en liten sak i dagens utgave av Mandag Morgen om MP3 opptak av forelesninger.

Saken ble først lagt ut på bloggen deres, hvor jeg kommenterte den. Så brukte de den i artikkelen i selve nyhetsbrevet. Journalisten var så hyggelig at han også sendte meg et eksemplar. Det setter jeg pris på.

Nå var dette bare en liten notis av en sak, men jeg synes at den viser en potensiell god utvikling av samspillet mellom blogging og trykte mediene. Ved å legge ut en liten notis på bloggen, tiltrakk de seg kommentarer fra oss leserne som så kunne brukes til en mer utfyllende artikkel i det trykte mediet.

De få gangene jeg plukker opp en fysisk avis og leser den, så merker jeg at nyhetene er “eldgamle”. Det føles som en evighet siden jeg leste saken. Spesiellt gjelder det hvis jeg plukker opp avisen på kvelden. Da kan det ha gått 24 timer allerede. Kanskje mediene kunne blitt flinkere til å få med seg innspill fra online publiseringen, slik at de hadde noe mer til den trykte utgaven?