Lars Myraune

Hils på Høyres Lars Myraune. Han sitter på stortinget, og er en av 89 som stemte for Datalagringsdirektivet.

Her er hva han sa i følge det offisielle referatet fra stortingsdebatten mandag 4/4-2011:

Lars Myraune (H) [18:38:33]: Vi har nå holdt på i snart syv timer med debatt om vi skal få lov til å ha et system som gjør at vi kan komme tilbake til og finne tak i dem som har gjort ugjerninger i samfunnet. Noen mener at det skrittet som mange av oss mener er riktig – vi som vil ha et sikkert samfunn – vil føre til overvåkningssamfunnet. Jeg har følelsen av at de tror at vi har et Stasi i Norge som skal sitte og analysere hver enkelt person, for å kunne komme med motreaksjoner mot hvem som helst.

«Storebror ser deg», sier de. Nei, Storebror ser deg overhodet ikke. De dataene som samles inn, går i – vi kan godt kalle det – et sort hull. Det er ingen som rører de dataene, med mindre det er skjellig grunn til mistanke om en ugjerning som fører til en fengselsstraff på fire år eller mer. Her er forskjellen: Hvis du hadde hatt de dataene tilgjengelig hele tiden og kunne bruke dem til et eller annet, ja da hadde det vært noe annet. Men de dataene blir gjemt, så ingen har tilgang til dem, med mindre retten har sagt at politiet får anledning til å bruke dem for å oppklare en ugjerning. Det kan da umulig være et overvåkningssamfunn. Det er da fordi vi ønsker å ha et godt samfunn som beskytter oss mot dem som har gjort sånne ugjerninger.

Tidligere drev jeg luftromskontroll av fly i luften, og der var alt registrert. Alt ble logget og tapet. Men det var ingen som brukte det, med unntak av de gangene det var gjort noe feil og en skulle gå tilbake for å se hvem som hadde gjort feilen i dette tilfellet. Ingen reagerte på det, for en må jo stå for sine handlinger, enten det er her eller der i samfunnet. Men det er det altså noen som ikke ønsker.

Det som var utgangspunktet, i hvert fall for Høyre da vi startet å forhandle om dette, var at vi skulle få til en lovgivning som tilgodeser det som er behovet i Norge. Så kom i andre fase: Tilfredsstiller dette datalagringsdirektivet? Ja, det gjorde det. Kanskje det var litt synd, når vi nå hører at samferdselsministeren sier at de også var interessert i å få et norsk lovverk, men når det tilfredsstilte datalagringsdirektivet, ble det ikke så bra lenger. Så det var kanskje litt synd. Men vi har i alle fall kommet fram til et lovverk som vi er enig i.

Anundsen sier frihet. Ja, vi har frihet til å gjøre noe galt, det er det det må være.

Og så har vi fått høre at dette koster svært mye. Jeg startet med kryptering allerede i 1966. Da var det komplisert, da kostet det mye. I dag er kryptering en svært rimelig sak. Så det er nesten en mistanke her: Når Samferdselsdepartementet sier at dette blir svært dyrt, så lurer vi fælt på hvor denne informasjonen kommer fra.

Jeg tenkte jeg skulle la ham komme til orde uredigert først slik at ingen skal kunne si at jeg tar sitatene hans ut av sammenheng. Han er ute av sammenheng, og det klarer han fint på egenhånd.

La oss begynne med det “sorte hullet” der trafikkloggene lagres i følge Myraune:

De dataene som samles inn, går i – vi kan godt kalle det – et sort hull.

Her halter til og med analogien. Trafikkdataene lagres i en logg, og den loggen må nødvendigvis være tilgjengelig for både faktureringsformål og eventuell etterforskning. Dataene vil bli regelmessig brukt. At politiet ikke sitter med direktetilgang endrer ikke på det faktum, og det endrer heller ikke på det faktum at dataene kan og vil komme på avveie.

Men de dataene blir gjemt, så ingen har tilgang til dem, med mindre retten har sagt at politiet får anledning til å bruke dem for å oppklare en ugjerning.

Løgn eller uvitenhet? PST kan få tilgang uten rettslig kjennelse på forhånd. Dessuten vil deler av informasjonen utleveres til private etterforskere, altså privat politi.

Tidligere drev jeg luftromskontroll av fly i luften, og der var alt registrert. Alt ble logget og tapet. Men det var ingen som brukte det, med unntak av de gangene det var gjort noe feil og en skulle gå tilbake for å se hvem som hadde gjort feilen i dette tilfellet

DLD skal loggføre all kommunikasjon, samt hvor vi er når vi har med oss mobilen. Det “logges” at vi flyr fra A til B, og det er vel ingen som protesterer mot det? Noen av oss evner imidlertid at det er forskjell på å logge hvor vi flyr, og hvor vi til enhver tid befinner oss…

Anundsen sier frihet. Ja, vi har frihet til å gjøre noe galt, det er det det må være.

Hallo! Finnes det virkelig ikke et minstekrav for å sitte på Stortinget og vedta lover? Er det virkelig så vanskelig å fatte hva du selv faktisk sier her?!? Frihet innebærer at vi kan gjøre noe galt. Det betyr ikke at det er det vi ønsker å gjøre, men frihet er nettopp friheten til å være fri til å gjøre ting. Samfunnet og myndighetene skal ikke begrense vår frihet før vi eventuelt gjør noe galt.

Jeg startet med kryptering allerede i 1966. Da var det komplisert, da kostet det mye. I dag er kryptering en svært rimelig sak.

Dette er så dumt at jeg knapt finner ord! Hvor inkompetent er det mulig å bli?! Kryptering var dyrt i gamle dager da man barberte hodet på sendebud, lot det gro ut igjen, sendte de avgårde og barberte hodene igjen for å lese meldingen. Det blir nødvendigvis dyrt med ett hode pr melding…

Når det er sagt, så er kryptering (sikkerhet er mer enn kryptering) ) uansett alt annet enn billig i dag. Kryptering har blitt mer og mer avansert etterhvert som evnen til å knekke kodene har blitt bedre og bedre. Det gjør det dyrt i seg selv, men det er uansett ikke selve krypteringen som er dyr. Det er sikkerheten rundt. Dette skjønner tydeligvis ikke Myraune, og jeg er oppgitt over at slike mennesker skal vedta lover de ikke skjønner noe som helst av.

Lars Myraune er i mine øyne en av Norges mest inkompetente mennesker. Dessverre er han også en av landets 169 folkevalgte stortingsrepresentanter.

 

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å gå gjennom referatet av hva som ble sagt på Stortinget 4/4-2011 før 89 representanter stemte for å overvåke alle nordmenn.

Politikerne er tydeligvis vant til å slippe unna med all sin svada, og det er dessverre få journalister som har fulgt opp de mange hårreisende påstandene og løgnene som ble fremsatt fra Stortingets talerstol. Det må det bli slutt på.

Jeg oppfordrer derfor til en bloggstafett der vi tar for oss referatene og dokumenterer hvem som sa hva.

  • Pingback: Lars Myraune (H) begrunner ja til DLD : Liberaleren()

  • http://www.andersos.net Anders Olsen Sandvik

    Det jeg synes blir feil er når politikere skal mene noe om ting de ikke kan. Ihvertfall når bransjen går sterkt imot og mener det er en dårlig løsning. Hva skjedde med å høre med de som faktisk vet hva de snakker om?