Justisministerens hemmelige paneldebatt

Knut Storberget har nok en gang demonstrert at han er uskikket til å lede Norges justisdepartement.

Denne invitasjonen til paneldebatt om Datalagingsdirektivet ligger nå på justisdepartementets hjemmeside:

Høringsseminar om EUs datalagringsdirektiv

Justis- og politidepartementet arrangerer et åpent seminar om arbeidet med forslag til innføring av datalagringsdirektivet i norsk rett. Seminaret avholdes mandag 31. mai 2010 kl. 09.00 – 12.30, i Plenumssalen (R4), Einar Gerhardsens plass 1.

Siktemålet med seminaret er å belyse betydningen av datalagring for justissektoren med utgangspunkt i høringsuttalelsene fra politi og påtalemyndighet. Vi har invitert høringsinstansene til å delta med én person. Påmeldingsfrist er fredag 21. mai.

Seminaret vil starte med innlegg fra Riksadvokaten, Politiets sikkerhetstjeneste, Politidirektoratet, Det nasjonale statsadvokatembetet og Kripos. Innleggene vil omhandle de sentrale punktene i vedkommende etats høringsuttalelse. Etter disse innleggene blir det en pause (ca kl. 10.30). Deretter blir det en paneldebatt med de fem innlederne, der det også vil bli åpnet for innspill og spørsmål fra salen. Seminaret vil være åpent for pressen, og vil bli overført i sin helhet på www.regjeringen.no. Justisminister Knut Storberget vil åpne og avslutte seminaret.

Justisdepartementet er i ferd med å opprette en egen nettside for seminaret på Justisdepartementets nettside: http://www.regjeringen.no/jd/dldseminar. Her vil endelig program og annen informasjon om seminaret bli lagt ut. Vi ber om at påmelding skjer på denne siden.

Her er det mye som skurrer.

For det første er det bare etatene som er FOR Datalagringsdirektivet som sitter i panelet.

For det andre er invitasjonen så og si hemmeligholdt. Det er ingen lenker til denne invitasjonen fra justisdepartementets forside, den er ikke listet opp blant pressemeldingene, det står ingenting om dette på justisdepartementets Twitter-konto,  justisministerens offentlige kalender er tom den 31. mai, og det er i det hele tatt vanskelig å finne spor til den.

Jeg vet om den kun fordi Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge la ut en Twitter-melding med lenke til den. Det sier litt om hemmeligholdet, ettersom jeg gjennom Gravemaskinen aktivt følger med på alt som kommer av pressemeldinger og informasjon fra Regjeringen. Nå ser jeg at den må inkludere mer omfattende indeksering for også å finne det justisministeren ønsker å skjule.

Kan hemmeligholdet skyldes en glipp?

Tvilsomt, med tanke på justisministeren og justisdepartementets tidligere historikk. Jeg har hatt litt med de å gjøre da jeg jobbet med #krevsvar-saken, og den gang presterte de til og med å nekte å ringe meg tilbake en gang.

Invitasjonen er forøvrig ikke datostemplet, men jeg tok en titt på kildekoden og der står datoen:

<meta name=”creation_date” content=”Fri, 14 May 2010 11:18:00 GMT” />
<meta name=”LAST-MODIFIED” content=”Fri, 14 May 2010 11:19:50 GMT” />
<meta name=”REVISED” content=”Fri, 14 May 2010 11:19:50 GMT” />

Det betyr altså at invitasjonen ble publisert fredag 14. mai, men at ingen har fått vite om den. Her er det tydeligvis ikke ønskelig at meningsmotstandere skal bli hørt.

Det må være lov å være både for og mot Datalagringsdirektivet, men dette er både en uetisk og uærlig fremgangsmåte av en folkevalgt politiker.

Gå av justisminister Knut Storberget. Du er uskikket til å lede landets justisdepartement.

 • http://gooding.no George Gooding

  Helt enig i at Storberget må gå av (har jeg for lengst sagt) – men dette er da en debatt om hvordan innføre DLD i norsk rett? Det er ikke en debatt OM, men HVORDAN. Da er det ikke rart at bare de som er for er med i en debatt om nettopp det.

  Hva har StoppDLD der å gjøre, annet enn å lage bråk? Dere er jo ikke interessert i å innføre direktivet, så hvorfor skal dere være med på å diskutere hvordan gjøre nettopp det?

 • http://intensedebate.com/people/abrenna Anders Brenna

  Målet bør aldri være å lage bråk, målet bør være en opplyst seriøs debatt.

  Selv om du og jeg er uenige om mye, spesielt i forhold til DLD, så mener jeg at vi greier nettopp det.

  Å bare invitere en side til paneldebatt er useriøst, og det ville vært like useriøst om vi motstanderne hadde gjort det.

  At informasjon om paneldebatten også holdes igjen er ekstra ille.

 • http://gooding.no George Gooding

  Men hva slags seriøs debatt blir det ut av å ha med noen som er imot noe å diskutere hvordan nettopp det de er imot skal gjennomføres?

  Blir litt som om Obama inviterte republikanere til en paneldebatt om hvordan innføre sosialisme i USA; hva i all verden godt hadde kommet ut av det?

  Nå er det jo sant at medlemmer av StoppDLD helt sikker har gode innspill på hvordan DLD kan innføres i Norge på en saklig og forsvarlig måte, men sannsynligheten for at de gidder det er forsvinnende liten.

  Du glemmer at det er uenigheter om hvordan innføre DLD, og at det dermed kommer til å være motsetninger på panelet om dette. Derved oppfylles et hvert krav om at en paneldebatt skal faktisk være en debatt.

  Du har Arve Kambe på en side som vil innføre datalagring av Facebook, og så har du de andre tilhengerene av DLD som er mye mer forsiktig (meg, f.eks.). Jeg er totalt uenig med Kambe, men begge av oss er innenfor temaet: hvordan innføre DLD i Norge.

  Synes dere har dratt dette helt ut av sammenheng.

 • http://www.regjeringen.no/jd Stian S Christiansen

  Justisdepartementet har invitert alle høringsinstansene til dette seminaret. Invitasjonen gikk ut på fredag, samme dag publiserte departementet en nettside der det er mulig å melde seg på. Seminaret vil sendes direkte på regjeringen.no. I dagene som kommer vil vi oppfordre andre enn høringsinstansene til å komme med innspill til paneldebatten via Twitter og Facebook. Vi har ikke noe ønske om at seminaret skal være ”hemmeligholdt”, derfor ligger invitasjonen åpent på våre nettsider.
  Vh
  Stian S Christiansen
  Nettredaktør
  Justisdepartementet

 • Leif Auke

  George: Dårlig avsporing. Motstanden handler ikke om hvordan, men om vi skal.

  Den besluttingen er ennå ikke fattet og om beslutningen fattes så gjenstår det å vurdere om beslutningen er lovlig.

  Ellers er jeg helt enig med deg. En intern debatt om hvordan, i tilfelle det skal skje, står alle fritt til å gjennomføre.

 • http://intensedebate.com/people/abrenna Anders Brenna

  Justisdepartementet har IKKE invitert ALLE som leverte høringsuttalelse.

  Jeg leverte en egen uttalelse: http://blogg.abrenna.com/h%C3%B8ringsuttalelse-om

  …men jeg er IKKE informert, ei heller invitert.

  Uavhengig av om det er fornuftig å invitere/informere meg, er det uansett oppsiktsvekkende hvordan dere håndterer både denne paneldebatten og høringsprosessen generelt.

  Justisminister Knut Storberget skrev i replikk hos Aftenposten at han oppfordret motstanderne til å lese høringsuttalelsene. Så langt er det mye som tyder på at han kun leser uttalelsene til de som er FOR Datalagringsdirektivet.

  Det inkluderer blant annet PST, som ikke en gang klarer å sikre sin egen e-post: http://blogg.abrenna.com/who-watches-the-watchmen

  Hvis dere ønsker en seriøs debatt om prosessen, så foreslår jeg at dere inviterer meg til et møte. Der kan jeg legge frem ting ting som dere bør vite – uavhengig av om dere også etterpå sier ja til DLD.

 • http://voxpopulinor.blogspot.com Knut Johannessen

  @George Gooding. Du ser ut til å ha misforstått hva debatten skal handle om. Eller så har du ikke lest høringsuttalelsene som er sentrale. Poenget er ikke å debattere hvordan dld skal innføres, men hvorfor. Det er jo premisset for betydningen av datalagring. Og når poenget er hvorfor det skal innføres, så trenger man konstruktive motforestillinger. Det er mulig at det er din oppfatning at StoppDLD bare lager bråk. Det kommer jo an på øynene som ser, men jeg tror faktisk vi er i stand til å føre en vel så saklig debatt som tilhengere og paneldeltagere. Og vi gidder faktisk.

  Sitat: "Du glemmer at det er uenigheter om hvordan innføre DLD, og at det dermed kommer til å være motsetninger på panelet om dette."

  Når har det vært motsetninger mellom debattdeltagerne: Riksadvokaten, Politiets sikkerhetstjeneste, Politidirektoratet, Det nasjonale statsadvokatembetet og Kripos? Hva bygger du det på? Høringsutalelsene kan det ikke være. Der har enigheten vært rørende samstemmig. Det eneste organet som har vært en smule kritisk er Oslo statsadvokatembede og de er ikke representert i panelet.

  Jeg ser på dette som en litt alternativ form for pressekonferanse og ingen paneldebatt. Uansett trenger man kritiske spørsmål til statsjurister og påtalemakt.

 • Anonym

  Dette vekkelsesmøtet er dessverre ikke Storbergets eneste snedige og kritikkverdige fremgangsmåte.

  – Storberget fikk utvidet åremålet for politidirektøren, Ingelin Killengreen, som etter loven skulle gå av 1. september 2009. Èn fagforeningsleder i de 27 politidistriktene var positivt innstilt til dette.

  Mange politikere var også motstandere av forslaget og trakk frem grunnleggende prinsipper som ville bli brutt, men forslaget ble likevel vedtatt samme dag som det ble lagt frem.

  – Storberget anbefalte Janne Kristiansen å søke, til tross for de 262 professorer og forskere som var misfornøyd med avgjørelsene hun tok i Torgersen-saken.

  Stor misnøye blant PST-ansatte: Artikkelen «PST-ansatte raser mot Storbergets hasteutnevnelse» ble publisert, siterte blant annet en sentral kilde (PST-ansatt) som sa «det siste vi trenger er en politisk aktør i sjefstolen». TV2-nyhetene publiserte så en artikkel som omtalte VG-artikkelen, men bare to-tre timer senere ble begge disse artiklene trukket tilbake….. Mediesensur!!

  – Storberget forsøkte å få Erik Nadheim inn som sjef for Datatilsynet. Nadaheim har kommet med uttalelser som “_det såkalte personvernet_ blir for høyt prioritert i forhold til andre hensyn”.

  – Storberget vil nå innskrenke DLD og gi tilgang til data uansett mistenkt eller ikke. Dette er et klart brudd på alle forutsetninger som er satt for DLD. Nå kan DLD brukes til systematisk overvåking uten skjellig grunn til mistanke.

  Jeg spør:
  – Er Storberget til å stole på?
  – Bryr Storberget seg om demokratiske prinsipper?
  – Hvor langt er Storberget villig til å gå for å få det som han vil?
  – Bør Storberget snart gå av?

  Anbefalt lesing: http://www.dagbladet.no/a/11553165/ (DB: “Knut Storberget utnytter sin posisjon til å plassere medspillere i essensielle maktposisjoner i Norge.”)

 • Pingback: Den hemmelige norske rettsstaten « Anders Brenna()

 • Pingback: Artikler om #dld og #krevsvar « Anders Brenna()