Hvem siterer Regjeringen?

Pressemeldinger er ikke journalistikk, men det er likevel interessant å gjøre journalyser av hva Regjeringen sender ut.

Prinsippet og teknikken blir det samme som ved analyser av pressen. Vi gjør en automatisk innsamling av alle regjeringens pressemeldinger ved hjelp av Gravemaskinen, og så trekker vi ut den interessante informasjonen og presenterer den i et regneark. Der lager vi en graf eller to av informasjonen som vi finner interessant, som vi så presenterer som en del av en journalyserapport.

Her tenkte jeg å nøye meg med å presentere en liten oversikt over hvor mange kilder som siteres i Regjeringens pressemeldinger, samt hvem som siteres oftest.

La oss begynne med en titt på hvor mange forskjellige siterte kilder pressemeldingene inneholder:

Her ser vi at majoriteten av pressemeldingene har enten null eller én sitert kilder, og at det faktisk er flere pressemeldinger uten sitater enn med. Noen få pressemeldinger har to kilder, og de som har flere enn det er så få at de knapt synes i grafen.

Dette ville vært dårlig hvis det var snakk om kildebruken i pressen, men med tanke på at dette er pressemeldinger er det vel omtrent som man kan forvente. Det er derfor ikke mulig å si noe om hvorvidt det er bra eller dårlig.

I en slik vurdering er det nok mer interessant å se nærmere på antallet pressemeldinger for å se informasjonsmengden over tid, samt sammenligne med tidligere regjeringer. Det kan vi gjøre med Gravemaskinen, men jeg tar meg ikke tid til det her og nå.

Når vi først er inne på kildebruk, er det nok mer interessert å se hvem som siteres mest i Regjeringens pressemeldinger. Ettersom det er departementene selv som skriver de, gir det en liten indikasjon over hvem som har mest på hjertet:

Ut fra det jeg sitter igjen med inntrykk av fra mediebildet de siste månedene, så ser ikke dette så overraskende ut. Den bekrefter i hvert fall mitt inntrykk.

Jeg merker meg imidlertid at Trond Giske ikke er så markant som han var da han var Kulturminister, samt at noen ministre er litt mer aktive her enn i selve pressen…

I mine øyne er det også to ministre som er ekstra interessante i denne sammenheng.

At Erik Solheim som miljø- og bistandsminister er den nest mest hyppige siterte personen i Regjeringens pressemeldinger sier nok noe om hvor PR-kåt han er, men det sier nok også litt om disse departementenes natur. Det er viktige departement, men det blir gjerne mange småsaker fremfor noen store viktige.

Det er også interessant at Knut Storberget er så hyppig sitert på denne listen, ettersom han er i pappapermisjon og har vært det i hele januar, februar og mars. At han likevel inntar syvendeplassen, og også er hyppig sitert i Regjeringens pressemeldinger i disse månedene, sier litt om hans PR-fokus.

Pressemeldinger sier ikke så mye om hvem som gjør mest eller hvem som er viktigst, men de sier mye om hva de forskjellige ministerne ønsker å fortelle. Det er derfor mye interessant man kan finne når man gjør en litt mer dyptgående journalyse.

Fra et presseståsted er det også interressant å krysskoble Regjeringens pressemeldinger opp mot “eksklusive” oppslag i diverse medier. Det er jo gjerne sånn at en publikasjon (som regel en papiravis) får offisiell norsk informasjon fra Regjeringen eksklusivt, og så kommer pressemeldingen litt utpå dagen samme dag som avisen kjører saken.

Dette er noe jeg ser for meg å analysere litt mer i detalj etterhvert for å få en bedre oversikt over hvor nyhetene egentlig kommer fra. Jeg har en hypotese om at det er ganske markant hvor ofte slike saker kommer fra Regjeringen selv, og ikke fra journalister som har gravd frem saken på egenhånd.

Hvorvidt den hypotesen er riktig eller ikke er ikke så viktig. Det interessante er at med Gravemaskinen blir det endelig mulig å bekrefte eller avkrefte den.

Forhåpentligvis er det flere enn meg som er interessert i å se nærmere på det.