Hva er Gravemaskinen?

De fleste som leser denne bloggen eller følger meg på Twitter, har fått med seg at jeg for tiden er selvstendig næringsdrivende og at jeg jobber som skribent for Kampanje samtidig som jeg utvikler Sitatsjekk.

Hovedprosjektet mitt er imidlertid Gravemaskinen, og det slo meg at jeg egentlig har skrevet veldig lite om det her på bloggen selv om jeg har snakket om det med mange over en ganske lang periode. Jeg tenkte derfor å skrive litt om det her nå.

Gravemaskinen er et redaksjonelt IT-system for å effektivisere, forbedre og økte omfanget av gravejournalistikken, samt analysere og kvalitetssikre all journalistikk.

Sammen med Amund og Thomas fra Atbrox, bygger vi systemet som en netttjeneste ute i nettskyen, dvs. på serverparken til Amazon Web Services. Dette gjør det mulig å oppdatere systemet fortløpende, både teknisk og med nye offentlige kilder.

Gravemaskinen kan ses på som en «digital deepthroat». På samme måte som den legendariske kilden i Watergate-saken sier «follow the money» og peker journalistene i riktig retning, skal systemet gi journalistene redaksjonelle tips og hint med utgangspunkt automatiserte analyser av kildemateriale og offentlig tilgjengelige kilder som årsrapporter, skattelister, offentlige utredninger (NOU), domsavsigelser, pressemeldinger m.m.

Vi skal i praksis levere tre ting:

 • Gravemaskinen – det tekniske systemet
 • Offentlig data i strukturert form
 • Redaksjonell kompetanse relatert til systemet

Selve systemet skal finne frem til redaksjonelt interessante faktaopplysninger i utvalgte kilder på nettet. I første omgang er det informasjon fra nettaviser, men etterhvert skal også åpent tilgjengelig informasjon fra departementene, kommunene og offentlige etater legges inn.

Det samme skal vi gjøre med andre offentlige kilder som helt eller delvis er tilgjengelig. Her er vi i mange tilfeller avhengig av at staten slipper sine data frie, slik at vi ikke selv må bruke for mye tid på selve innsamlingen av datamaterialet. Hvis vi f.eks. må samle inn årsregnskaper manuelt, blir det for tidkrevende.

Vårt viktigste bidrag blir å finne redaksjonelt interessant informasjon og presentere det på en oversiktlig måte for journalister.

Ettersom løsningene vi jobber med er svært kompliserte, samtidig som journalistikk er et veldig variert arbeidsfelt, er det urealistisk å tro at algoritmer og et IT-system kan løse problemene en gang for alle. Vi skal derfor fokusere på basisfunksjonalitet, og bruke det som fundament for raskt kunne levere løsninger på redaksjonelle behov som dukker opp.

I praksis vil vi i slike situasjoner måtte gå opp løypa manuelt ved å gå direkte på rådataene i systemet, samt lage nye algoritmer og løsninger. Når det er gjort, vil vi bruke erfaringene derfra til å hente ut mønstre som igjen kan programmeres slik at lignende redaksjonelle søk i Gravemaskinen senere kan gjøres hel- eller halvautomatisk. Dette vil ta tid, men ved å bidra som en slags redaksjonell backoffice-funksjon med datastøttet journalistikk ved hjelp av Gravemaskinen regner vi med å kunne bidra med mye selv i en tidlig fase.

Formelt sett er ikke utviklingen av Gravemaskinen påbegynt, men Sitatsjekk er i praksis den første funksjonen i tjenesten. Alt vi bygger for å finne ut hvem som sa hva til hvem og når, gjenbrukes i Gravemaskinen når vi er klare for å hente ut andre typer informasjon fra andre kilder.

Dette ble en kjapp intro, og jeg skal blogge mer om Gravemaskinen etterhvert. Gravemaskinen kan i grove trekk oppsummeres med disse hovedbruksområdene:

 • Redaksjonelt verktøy for gravejournalistikk
 • Analyseverktøy for å evaluere journalistikken som gjøres
 • Plattform for nye redaksjonelle tjenester
 • http://intensedebate.com/people/SelectStar Geir Berset

  Stå på. Lykke til videre i prosjektet ditt.

  • http://intensedebate.com/people/abrenna Anders Brenna

   Takk! Du vet jo hva slagordet mitt er: Er du tjukk nok i hodet så gir veggen etter :-)

 • Pingback: Hva er Gravemaskinen? « Anders Brenna()

 • OleAlexander

  Dette høres ut som wolframalpha for journalister? isåfall kult/imponerende

  • http://intensedebate.com/people/abrenna Anders Brenna

   Jeg bruker nettopp den beskrivelsen når jeg viser frem det vi har laget, og hva vi skal lage. :-)

 • http://www.ohnion.no Ole-Harald Nafstad

  Veldig bra at noen tar tak, og forsøker å utvikle nye tjenester (og ikke bare implementere ting utenfra).

  Ville vært interessant å få vite mer om forretningsmodell (utover iphone-app).

  • http://intensedebate.com/people/abrenna Anders Brenna

   Forretningsmodellen er ikke helt på plass, og det er utfordrende å få på plass nok inntekt til å finansiere dette.

   Vi ser for oss en blanding av av abonnementsinntekt for journalister og redaksjoners tilgang, kombinert med å ta betalt for spesialtilpasninger. Når systemet blir litt mer modent vil det også egne seg godt som plattform for flere betalingstjenester som nettavisene kan ta betalt for selv om nyhetene i seg selv er gratis. Vi satser på å levere løsninger for dette i en modell der inntektene deles.

 • Pingback: Gravemaskinen trenger støtte « Anders Brenna()

 • Pingback: Medietsunamien « minerva()