Finanskrise = Tillitskrise

Mediene går nå gjennom en dramatisk periode med permiteringer, oppsigelser og nedleggelser.

Mange frykter for journalistikkens fremtid, og det er ikke langt mellom de som gir internett skylden. For noen er det fortsatt slik at kvalitetsjournalistikk bare kan gjøres i papiraviser.

Det er derfor på sin plass å påpeke at dårlig og fraværende journalistikk må ta sin del av skylden for den gigantiske finanskrisen vi står foran.

Finanskrisen er en tillitskrise. Det ble ikke stilt nok kritiske spørsmål, og det blir det fortsatt ikke gjort.

Finanskrise = Tillitskrise
Kvalitetsjournalistikk = Tillit

Det gjøres bra journalistikk både på papir og på nett, men andelen kvalitetsjournalistikk er for liten, uansett mediekanal.

Står det ikke på nett så har det ikke skjedd.

Papiravisene leses av noen, men for få. En nettavis kan leses av hvem som helst, når som helst og hvor som helst. Viktig kritisk undersøkende journalistikk kan spres langt og raskt på nett.

Problemet nå, er at nettaviser også rammes av finanskrisen, og at medisinen er kostnadskutt og mer “klipp-og-lim”-journalistikk.

Samtidig kjemper mediene for økt pressestøtte, men den skal gå til papiraviser.

Hvis det hadde vært sant at “nettet ikke er meningsbærende” og at “kvalitetsjournalistikken gjøres i papirredaksjonene”, så hadde det vært greit.

Problemet er at den eksisterende journalistikken er for dårlig, og finanskrisen går ikke over før kritiske spørsmål har fått gode svar.

Journalistikken trengs mer enn noen gang, men bare hvis journalistene stiller flere kritiske spørsmål, og gjentar de helt til de får gode svar.