Det er dere som får skylden

Politikerne som ivrer etter å implementere Datalagringsdirektivet som norsk lov vet ikke hva de gjør, og de vil ikke vite det. De nekter å høre på dere, og resten av telebransjens unisone advarsel, men tro ikke at dere får muligheten til å si “hva var det vi sa”.

Når Datalagringsdirektivet er implementert, og noen har misbrukt det eller data har kommet på avveie, er det dere som får skylden.

Kundene som blir utsatt for urettmessig overgrep, vil med rette være forbannet. De kommer ikke til å rette sin vrede mot politikerne som vedtok Datalagringsdirektivet, men vil gå rett i strupen på teleoperatøren sin.

Det samme vil pressen. De vil hamre løs på dere, og stille dere til ansvar for deres udugelighet. Hvis dere prøver å forklare at det var politikernes skyld, så vil de gå enda hardere til verks og anklage dere for ansvarsfraskrivelse.

Og politikerne? De vil ikke komme på banen og ta ansvar for sine vedtak. Tvert i mot. De vil helle bensin på bålet og høylytt kreve at dere skjerper dere!

For politikerne vedtok jo at dataene skulle være forsvarlig sikret, at tilgangen skulle håndteres med gode rutiner, at bare politiet skulle få tilgang og at dette kom til å gå så fint.

Dere er IKT-bransjen, og ekspertene som vet hva Datalagringsdirektivet faktisk dreier seg om. Dere vet hva som kan gå galt, og dere vet at noe kommer til å gå galt før eller siden. Når det skjer, er det best om minst mulig er lagret om det norske folk, slik at konsekvensene ikke blir større enn absolutt nødvendig.

Dette skjønner ikke politikerne, og de vil ikke skjønne det. De ber dere holde kjeft nå fordi de ikke vil høre på advarslene deres, men også fordi de vil sikre seg selv en plass i hylekoret når dere tabber dere ut.

For det er dere som er ansvarlige. Politikerne har bare vedtatt at alt er trygt, og hvis dere ikke greier å følge opp politikernes vedtak, er det dere som får svi.

Dere har sagt i fra, men det er ikke nok. Hvis dere vil unngå å sitte igjen med svarteper, må dere bli enda tydeligere med deres advarsler mot Datalagringsdirektivet.

(Tidligere publisert som kronikk i Mobile Business Magazine)