Creative Commons-lisensierte nettaviser?

Advarsel: Dette er et lang innlegg, og den er rettet mot de spesielt interesserte.

I juli skrev jeg en kommentarartikkeldigi.no der jeg tok til ordet for å bruke litt av den rolige sommertiden til å bidra med innhold til den norske utgaven av Wikipedia.

Det utløste en interessant debatt om hvorvidt digi.no og eventuelt andre nettaviser bør dele ut sitt innhold under en Creative Commons-lisens. Lasse Dahl skrev også et lengre innlegg om det på sin blogg. Mitt svar gikk i hovedsak ut på at vi ikke kunne gjøre det fordi det ville kunne undergrave vår forretningsmodell:

>Kremt. Hva med å leve som man prediker? Burde ikke Digi slippe sine egne artikler under GFDL, og på den måten bidra til at de kan brukes i Wikipedia?

Vi kan ikke slippe artiklene våre under GFDL eller CC fordi vi er avhengig av reklameinntektene for å finansiere vårt journalistiske arbeide. Dersom vi gjorde det, ville hvilken som helst blogg kunne kopiert alle våre saker og vist de på en annonsefri side. Det hadde selvsagt vært hyggelig for alle som er lei av å se reklamene, men det ville gjort det mer attraktivt å besøke denne bloggen enn vår side. Sluttresultatet ville blitt at vi opphørte å eksistere.

Kanskje kommer det nye forretningsmodeller som åpner for en slik løsning i fremtiden, men vi er ikke der nå.

Et alternativ som kan være mulig, er å dele ut bildene vi tar under en CC-lisens. Det ville gjort det mulig å bruke bildene våre i andre sammenhenger, og det ville fortsatt vært interessant å besøke våre nettsider. Dette alternativet ser jeg nærmere på, men det må gå gjennom noen runder før det eventuelt kan bli en realitet.

>Jeg skriver litt om det her: http:/ / www.lassedahl.com/ b/ sommerjobb_for_wikipedia

Og jeg har svart deg der også :-)

Artiklene på digi.no er underlagt åndsverklovgivningen og vi tillater ikke at de kopieres. Det er imidertid fritt frem å bruke opplysningene derfra til å oppdatere Wikipedia-artiklene.

Mvh
Anders Brenna
Redaksjonssjef
digi.no

Oppfølgerspørsmålet kom fra Thomas Hansen:

Hva med å slippe artiklene under GFDL en uke eller to etter at de har vært på digi.no, da har de jo stort sett uansett kun “historisk” nytte og interessen for å browse i så gamle artikler på digi.no er minimal men kan hjelpe der å øke trafikken til de “ferske” nyhetene ved at folk linker til digi.no osv…?

Det svarte jeg ikke på i debatten, men jeg kommenterte det i et separat innlegg om saken på min blogg. Der skrev jeg blant annet:

Alle artikler på digi.no er gratis tilgjengelige, så det dreier seg ikke om tilgang. Hvorfor må alle rettigheter på død og liv være gratis? Som jeg skriver i et annet innlegg så er det fritt frem å bruke opplysningene fra våre artikler til for eksempel Wikipedia.

Den eneste grunnen til å åpne artiklene våre er tilsynelatende for å kopiere de i sin helhet. Jeg klarer ikke å se behovet for en slik generell rettighet, selv om vi har vært borti enkelttilfeller der behovet meldte seg.

I de tilfellene har vi blitt kontaktet direkte, og gitt tillatelse til å bruke artikkelen i en annen publikasjon. Vi har ingen fastlåste regler for hvordan vi gjør dette, men i praksis har vi tatt betalt hvis det var en kommersiell publikasjon og så har vi ved i hvertfall ett tilfelle gitt tilatelse til å bruke artikkelen vederlagsfritt fordi det var snakk om en ideell stiftelse med litt stram økonomi.

Dette er forøvrig en problemstilling vi ofte kommer bort i når vi rapporterer om fri programvare/åpen kildekode. Slagordet i de miljøene er fri som i frihet, men det er noen som også krever fri som i fri bar.

Selv om jeg ikke har åpnet for frie/åpne artikler, så har jeg signalisert at vi ser på muligheten for å dele ut bilder vi tar under en Creative Commons lisens.

Dette var også det foreløpige svaret jeg la igjen hos Martin Bekkelund da han tok opp igjen temaet i går.

Som jeg skriver i kommentaren på Martins blogg, så er ikke dette et fullverdig og ferdig svar. Dette er et spørsmål som det er interessant å diskutere, og som det er knyttet et par usikkerhetsmomenter til.

Jeg har brukt endel tid på å tenke gjennom problemstillingen, og selv om jeg ikke føler at jeg har fått kontroll på alle ballene som henger i luften så skal jeg prøve å ta en liten gjennomgang av hva jeg har tenkt så langt.

Gratis er ikke billig nok

Stort sett alle nettaviser deler ut sitt innhold gratis. Unntaket som bekrefter regelen er i praksis bare Wall Street Journal. De er en av få, kanskje også den eneste, som går med overskudd på en abonnementsmodell.

Nettavisene kan dele ut innholdet gratis fordi de tjener penger på å selge annonseplass. Leserne betaler således for innholdet gjennom å akseptere at det vises annonser ved siden av innholdet.

Selv om det er gratis, er ikke dette billig nok for alle. Noen lesere insisterer på at nettaviser skal være både annonsefrie og gratis. Per i dag er det ingen bærekraftige forretningsmodeller som gjør det mulig, men det kan kanskje komme en gang i fremtiden.

“Information wants to be free”, er et slagord jeg stiller meg bak. Det er ikke hensiktsmessig at man skal måtte betale for informasjon og nyheter. Samtidig så er nettavisene helt avhengig av en robust inntekt for å finansiere den dyre og krevende journalsitikken, gravejournalistikk eller undersøkende journalistikk som det også kalles.

Selv om jeg ikke liker det, så tar ting tid. Det som er opplagt for oss som følger litt med på utviklingen er ikke like opplagt for den store massen. Det tar derfor litt tid før inntektsgrunnlaget er stort nok for nye medier og nye forretningsmodeller. Det er en økonomisk realitet som vi er nødt til å forholde oss til.

Creative Commons kommersielle dilemma

I forbindelse med at Creative Commons-lisensene ble oversatt til norsk, forsøkte jeg å skrive en så omfattende og forklarende artikkel om Creative Commons som mulig. Det gikk ganske bra føler jeg selv, og dette bør være et godt utgangspunkt for de som ønsker å sette seg inn i hva Creative Commons er for noe og dermed forstå litt av konsekvensene ved å bruke slike lisenser. I tillegg til selve artikkelen, vil jeg også anbefale den tilhørende debatten der Gisle Hannemyr deltok med mange gode innspill.

I forbindelse med den norske Creative Commons-lanseringen, stilte jeg noen spørsmål til Hannemyr og dro blant annet frem scenariet med CC-lisensiering av artiklene på digi.no. Eksempelet med en ikke-kommersiell blogg som kopierte innholdet ble også presentert, og Hannemyrs svar var kort og godt at CC-lisenser ikke egner seg for alt.

Diskusjonen som fulgte ble spesielt interessant. En av bærebjelkene i CC-systemet er den ikke-kommersielle klausulen. Den spesifiserer at man står fritt til å kopiere og bruke innholdet så lenge man ikke driver kommersielt. Dette høres enkelt ut, men det dukker opp to problemstillinger:

 • Hva er definisjonen av kommersielt?
 • Hva med det store offentlige utdanningsmarkedet?

En blogg er per definisjon kommersiell hvis den har en Google Adsense-annonse, selv om den i praksis ikke bringer inntekt til bloggeren. Selv ville jeg kanskje satt grensen et litt annet sted, for eksempel ved å si at det er kommersielt hvis det dreiet seg om noe som tilsvarer en 20 prosent stilling eller mer. Det spiller egentlig ingen rolle, for så lenge det ikke finnes en universal akseptert definisjon så er man like langt med CC-lisensen.

Det andre spørsmålet er også veldig relevant, og grunnen til at Kopinor gikk ut og advarte opphavsmenn mot å bruke Creative Commons-lisenser. Mange ikke-kommersielle virksomheter er store organisasjoner med god kjøpekraft. Det kan for eksempel være kommuner, etater og utdanningsinstitusjoner på flere nivåer. De er en viktig kundegruppe for mange aktører.

Hannemyr annerkjenner denne problemstillingen, og i saken min så fortalte han at denne klausulen var den største utfordringen i den norske oversettelsen. Han fortalte også at de i Nederland løste problemet ved å regne universiteter som kommersielle aktører, og at dette ble vurdert, men forkastet i den norske oversettelsen.

Friprog vs innhold

En av de mest interessante utviklingene i IKT-bransjen for tiden, er den raske fremveksten av fri programvare, gjerne forkortet friprog. Mange kjenner til fenomenet under navnet åpen kildekode, men brorparten av det norske miljøet har nå en gang valgt å standardisere på friprog-navnet.

Fri programvare og Creative Commons har mye til felles. Begge deler dreier seg om å dele åndsverk, men samtidig beholde endel viktige eiendomsrettigheter til det som er skapt. Selv om det er mange likheter er det også endel forskjeller.

Programvare er (nesten) aldri ferdig. Det vil alltid være behov for videreuvikling, enten det er snakk om bugfiksing, nye funksjoner eller tilpassninger til andre løsninger som systemet skal samspille med. I de fleste programvareprosjekter utgjør den initielle utviklingen bare en minoritetsandel av den totale kostnaden. Det er derfor mange muligheter til å tjene penger på programvare der kildekoden er fritt tilgjengelig.

Nyhetsartikler derimot, er ferdige. En sak kan gå over mange artikler, men hver enkelt sak er et ferdig produkt med mindre det oppdages regelrette feil. Det er heller ikke noe potensiale for å tjene penger på å videreutvikle en artikkel, og selv om man kunne se for seg en videreutvikling av saken så ville det gått på tvers av journalistisk integritet å ta betalt for å videreutvikle en sak. Et mulig unntak here er å skrive en bok med utgangspunkt i en sak, men det er ikke en bærekraftig modell.

Fremtidige inntekter

Per i dag har de fleste nettaviser bare en inntektskilde, og det er annonsesalg. Det er imidlertid ikke usannsynlig at det vil dukke opp nye forretningsmodeller i tiden fremover. Bransjen er på jakt etter det, både fordi nettavisene trenger større inntekter for å finansiere mer og bedre journalistikk, men også fordi det potensielt sett kan gjøre det mulig å levere innholdet med mindre reklame en gang i fremtiden.

Olav Anders Øvrebø er en frilans journalist som på oppdrag av fagbladet Journalisten skal se nærmere på dette i en kommende artikkel.

Det blir spennende å lese hans artikkel når den er ferdig, for dette er en problemstilling som mange søker svaret på.

Jeg vet ikke hva svaret er, men jeg er overbevist om at det vil bygges opp rundt innholdet nettavisene skaper og da er det viktig å ikke gjøre et engangsvalg som man vil få problemer med å gå tilbake på hvis man i etterpåklokskap ser at man må gjøre det.

Et eksempel på dette er forfattere. De tjener penger på å selge sine bøker, men det er ofte snakk om mye større beløp hvis et filmselskap ønsker å lage en film med utgangspunkt i boken. Tilsvarende kan musikere tjene penger på å la reklameskapere bruke deres musikk.

Dette argumentet ekskluderer ikke Creative Commons, fordi den ikke-kommersielle klausulen åpner for at man kan gi bort boken eller låten, for så å ta betalt av filmselskapet eller reklamebyrået etterpå.

Når jeg likevel holder igjen, så skyldes det at jeg ikke tror at fremtiden vil bli lik fortiden. Tidligere, og frem til i dag, har det vært kommersielle aktører som har ønsket å å lisensiere innhold til sin produksjoner. Det er langt fra sikkert at det vil være slik også i fremtiden.

I digi.no har vi kjørt endel fotoreportasjer der vi har droppet nyhetsvinklingen, og isteden forsøkt å gå litt bak teknologiene og løsningene for å forklare hvordan ting virker. En av våre mest populære fotoreportasjer er artikkelen Vet du hvordan internett fungerer?

Det er en reportasje som vi har fått mange gode tilbakemeldinger på, og som vi har fått høre at har blitt brukt til opplæring av toppledere og andre ansatte i de store teleselskapene, samt på skoler. Selv om den er litt gammel, så leses den fortsatt jevnt og trutt.

Dersom våre artikler var blitt lisensiert under en CC-lisens, ville den og de andre lignende artiklene kunne blitt kopiert og distribuert uten at vi fikk nyte gledene av det. I dag får vi litt ekstra trafikk som en følge av slike artikler med god holdbarhet, men potensialet er større.

En potensiell forretningsmodell kunne vært å samle slike artikler i en bok, en kursperm eller i en eller annen form som vi kunne solgt.

Det hadde også vært mulig å snu dagens blad-logikk på hodet. I dag er det mange blader som selges på Narvesen og andre steder som også har en hjemmeside. Noen legger ikke ut noe som helst der, mens andre legger ut artikler i ettertid. Internasjonalt er The Atlantic et godt eksempel på det. Artiklene er først tilgjengelig for de som kjøper bladet, og så legges artiklene ut på hjemmesiden litt senere.

Hva om vi snudde litt rundt på det? På slutten av uken eller måneden kunne man ha samlet de beste og mest interessante artiklene, droppet de som bare var dagsaktuelle, og så samlet de i et blad som var tilgjengelig for de som var interessert.

Prisen kan ikke vært skyhøy, slik mange blader koster 149 kroner på Narvesen i dag, men man kunne tatt en relativt lav pris og satset på å finansiere utgivelsen gjennom annonsene. Bladet ville tilgjengeliggjort artiklene for flere, og bladet ville fungert som en god reklame for nettsiden.

Dette er ikke så ulikt hva det norske nettstedet Teknofil gjør. De utgir et blad som blir stående i Narvesen-hyllen og som er en direkte markedsføring av nettsiden. Introduksjonsprisen var lav, og bladet deles ut gratis i flere elektronikkbutikker. I lederartikkelen påpeker (nesten?) alltid redaktør Marte Ottemo at leseren bør gå på nettsiden for å se flere anmeldelser og lese annet interessant innhold. Uten at jeg vet det sikkert, så fremstår det som at Teknofil.no er primærsatsningen og at bladet bare er et tillegg som skal drive opp trafikken til nettsiden. Hvorvidt det er økonomisk lønnsomt vet jeg ikke noe om, men jeg antar at det ihvertfall er potensiale for det.

Poenget mitt er at det er nettstedet som må være primærkilden. Som jeg alltid sier: Står det ikke på nett så har det ikke skjedd. Det hindrer ikke at man kan publisere innholdet flere steder.

Det vil alltid være noen som foretrekker å lese et blad eller en papiravis. Problemet er at det etterhvert vil være for få til at det kan være økonomisk bærekraftig. Den eneste måten jeg ser for meg at papiraviser kan overleve, er at de er en slags oppsummering av hva som har skjedd det siste døgnet.

En CC-lisens hindrer ikke nødvendigvis et slikt scenario, men Creative Commons komersielle dilemma skaper noe usikkerhet om hvorvidt man gir fra seg fremtidige inntekter ved å gjøre en overgang allerede i dag.

Fordeler og ulemper

Et viktig og godt argument for å ta overgangen til en Creative Commons lisensiering av innholdet kommer fra Tim O’reilly:

Obscurity is a far greater threat to authors and creative artists than piracy.

Med det mener han at de fleste sliter mer med å nå ut til lesere, enn de sliter med at noen piratkopierer innholdet deres. Dette er et godt argument, og det har blant annet science fiction forfatteren Cory Doctorow. Han gir ut alle sine bøker under en CC-lisens, og selger likevel godt. Doctorow tjener også penger på å holde foredrag.

I tillegg til å være en god forfatter, er nok mye av grunnen til at han har nådd langt at han har delt ut innholdet sitt gratis. Jeg har lest hans siste bok Little Brother, og det er god grunn til å tro at jeg ikke ville lest den hvis det ikke var for at den er gratis tilgjengelig.

Situasjonen er imidlertid litt annerledes for endel norske nettaviser, i hvertfall de etablerte. digi.no er en nisjeavis for de som jobber i IKT-bransjen. Det dreier seg om cirka 100.000 mennesker, og utenom ferieperiodene så ligger vi på litt over 100.000 unike lesere hver uke. Overlappet er nok ikke helt perfekt, så vi har nok noen lesere utenfor bransjen og det er sikkert også noen vi ikke når hver uke.

Poenget er at vi ikke har så mange nye lesere å nå innenfor vår nisje. Vi kan nå mange andre lesere, men det er ikke nødvendigvis lesere som våre IKT-bransjeannonsører ønsker å nå. Det er derfor langt fra sikkert at det er en økonomisk fordel å nå 150.000 lesere med vårt innhold, istedenfor de litt over 100.000 vi i dag har. På kort sikt ville det gitt oss en økonomisk gevinst, men på litt sikt er det langt fra like sikkert.

Det betyr at den eventuelle gevinsten i å lisensiere vårt innhold under en CC-lisens ikke nødvendigvis er så stor. Kanskje får vi noen flere lesere, og kanskje får vi litt mer lojale lesere, men gevinsten er usikker og det samme er ulempene (hvis det er noen).

Som en etableret aktør som har holdt på siden 1996 (vi var faktisk Europas første rendyrkede nettavis), så fremstår det ikke som naturlig å ta et slikt sprang så lenge det er knyttet usikkerhet både til potensiell gevinst og tap.

Dette vil nok fremstå annerledes for en ny aktør som ennå ikke er kjent i bransjen, og som trenger å nå flere lesere.

Siste ord

Jeg utelukker ikke at digi.no en gang i fremtiden vil lisensiere innholdet under en CC-lisens, men foreløpig er svaret nei. Utviklingen vil avgjøre når det eventuelt kan bli aktuelt.

Frem til da så snakker vi heller ikke om enten eller. digi.no har tidligere bidratt med artikkel til Friprog-magasinet, før Friprog-senteret ble opprettet. Vi har også tillatt andre å republisere våre artikler når de har spurt om det. Noen har fått det vederlagsfritt, mens andre har måtte betalt for det. Denne prisdiskrimineringen har blitt gjort med utgangspunkt i kommersielle/ikke-kommersielle virksomheter og med hensyn til hva slags publisering det har vært snakk om.

Siste ord er ikke sagt om dette spennende temaet, og Martin Bekkelund har foreslått å ta en prat for å gjøre en liten brainstorming rundt temaet. Det er en god ide, men jeg tror det ville vært en fordel om flere ble med på den diskusjonen. Kanskje kan det gjøres i regi av Journalisten.no’s månedlige sammenkomster?

 • http://www.oov.no/undercurrent Olav A.

  Slik jeg har forstått tankegangen bak Creative Commons, er det i hvert fall ikke et forsøk på verdensherredømme, for å si det sånn. Lessig & co mener definitivt ikke at alle etter hvert skal over på CC-lisenser. Jeg ser derfor ikke noe problematisk i at digi og andre kommersielt baserte nettpublikasjoner ikke tar CC i bruk. Som du sier, så kan brukerne både sitere fra digi innenfor vanlig sitatrett, og de kan ikke minst lenke til digis saker. Det siste er jo essensielt for å være med på den store nettsamtalen. CC-lisensiering kan i noen tilfeller styrke kontakten med brukere som også er publisister (bloggere osv), slik du er inne på med bildeseriene. Men til nå mener jeg at CC har vært mest nyttig, i hvert fall i journalistisk sammenheng, ved at lisensene støtter og bærer fram et ikke-kommersielt supplement til kommersielt basert publiseringsvirksomhet. Et eksempel er nettmagasinet Vox Publica (voxpublica.no), som jeg redigerer. Dette gis ut ved og er finansiert av Universitetet i Bergen og altså ikke-kommersielt. Dette gjør det mulig å både illustrere artikler med CC-lisensierte fotografier, som oftest hentet fra Flickr. Videre har vi oversatt en god del CC-lisensierte artikler, særlig fra nettstedet OpenDemocracy. Dette er stoff av høy kvalitet som vi ikke hadde hatt råd til å kjøpe inn. CC gjør det kort og godt mulig for oss å heve nivået på det vi driver med i Vox Publica. I retur får fotografene og OpenDemocracy større spredning på materialet sitt. Vi betaler tilbake med lenker og oppmerksomhet. Er det noe som tilsier at de to modellene, kommersiell og ikke-kommersiell, ikke kan leve godt ved siden av hverandre? (og ofte blandet: for eksempel kan fotografer legge ut noen bilder med CC for å få mer oppmerksomhet, men beholde vanlig copyright på andre).

 • http://www.efn.no Thomas Gramstad

  Veldig bra tema for diskusjon, jeg stiller gjerne på brainstorming/idemyldring.

  Mvh,

  Thomas Gramstad
  thomas@efn.no

 • http://www.creativecommons.no/ Gisle Hannemyr

  “En blogg er per definisjon kommersiell hvis den har en Google Adsense-annonse, selv om den i praksis ikke bringer inntekt til bloggeren.”

 • http://www.creativecommons.no/ Gisle Hannemyr

  Anders Brenna skrev: “En blogg er per definisjon kommersiell hvis den har en Google Adsense-annonse, selv om den i praksis ikke bringer inntekt til bloggeren.”

  Det er ikke helt riktig – definisjonen av “kommersiell” som vi benytter i Creative Commons er mer finmasket enn som så.

  Vi i Creative Commons Norge har nå laget en side med en “guide” som vi håper skal kunne brukes for å avgjøre om en bestemt bruk er tillatt under en CC-NC-lisens eller ikke. (Lenke sist i dette svaret.)

  Det viktigste kriteriet for å avgjøre om bruk er “kommersiell” er ikke hva man gjør – men hvem man er. En kommersiell virksomhet er per definisjon kommersiell – selv om det ikke vises en eneste annonse på siden. De eneste som kan bruke materiale med CC-NC-lisens er: privatpersoner, offentlige bibliotek, offentlig finansiert undervisning, og veledige organisasjoner.

  Når det gjelder denne typen brukere, så er man ikke automatisk en kommersiell bruker selv om man har en Adsense-annonse i bloggen sin. Det er kommersiell bruk dersom man ikke får tilgang til materialet uten å klikke på reklame (såkalt “click through advertising”). Det er også kommersiell bruk dersom mediet har reklame og en substansiell mengde av innholdet på mediet – kvantitativt eller kvalitativt – består av materiale med CC-NC-lisens.

  Men det er ikke “kommersiell bruk” dersom en privatperson som skriver sin egen blogg bruker et bilde med CC-NC-lisens til å illustrere sin egen tekst – selv om bloggen viser en bannerreklame. (Men dersom også teksten er uoriginal og brukes med CC-NC-lisens er en slik blogg å anse som kommersiell.)

  For detaljer – sjekk ut vår NC-guide – du finner den her: http://www.creativecommons.no/ncguide/ (foreløpig er den desverre bare tilgjengelig på engelsk).

 • http://carstenhp.blogspot.com Carsten Pihl

  God oppsummering Gisle, men blir det ikke litt feil når du skriver “veldedig organisasjon”. Jeg tenker i allefall på Røde Kors, Folkehjelpen mm når det nevnes – men i guiden deres står det henvist til “Non-Profit”.

  Det inkluderer slik jeg klarer å lese guiden f.eks speidergrupper, idrettslag (breddedelen i allefall), 4H, amatørteatergrupper, hjelpeorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner mm. (Skriver ivrig for speidersider, f.eks http://www.speidermuseet.no, som vi holder på BY-NC-SA, nettopp for at andre speidergrupper skal kunne gjenbruke det vi skriver. Derfor interessert i dette.)

  Frivillighetsregisteret åpner i neste måned (http://www.brreg.no/frivillighet/). Slik jeg ser det så vil vel alle som er registrert der kunne gå inn under NC-beskrivelsen i Norge? Hadde det i den norske guiden vært mulig å koble NC til dette? Slik at man f.eks kunne si at alle som var registrert der kunne bruke NC? (Men at det også var mulighet for andre, men en kobling dit vil gjøre at det er lettere for folk å vurdere.)

 • http://elevombud.no Sigve Indregard

  De eneste som kan bruke materiale med CC-NC-lisens er: privatpersoner, offentlige bibliotek, offentlig finansiert undervisning, og veledige organisasjoner.

  Her stusser jeg. Jeg blogger som elevombud i Oslo. Det er helt åpenbart ikke kommersielt, men jeg faller ikke inn under noen av disse kategoriene. Offentlige myndigheter må da regnes som ikke-kommersielle?

 • Pingback: Problematisk fra Creative Commons | indregard.no()

 • http://www.creativecommons.no/ Gisle Hannemyr

  @Carsten Phil,
  av de organisasjonene du nevner er i alle fall speiderbevegelsen, 4H, Røde kors, Norsk Folkehjelp, diverse miljøorganisasjoner og hjelpeorganisasjoner på Skattedirektoratets liste over veledige organisasjoner som som ikke har erverv som formål. Alle organisasjonene som står på denne listen er å anse som såkalte “tillatte NC-brukere”.

  Når det gjelder amatørteatergrupper og idrettslag så er jeg ikke enig i at de uten videre skal få NC-status. Amatørteatergrupper tar gjerne inngangspenger (selv om de ikke driver med fortjeneste) og i idretten er grensene mellom breddedelen og elitedelen (der det er store inntektsstrømmer) ofte flytende. Dersom slike skal bruke materiale som opphavspersonen har merket NC, så synes vi at det er OK at de spør om lov.

  Takk for tipset det kommende Frivillighetsregisteret! Vi skal se om det kan brukes sammen med Skattedirektoratets liste for å definere hvilke organisasjoner som er å anse som “tillatte NC-brukere”.

  @Sigve Indregard,
  jeg skjønner at du stusser over elevombudet. Nå kjenner jeg sikkert for dårlig til elevombudet, men jeg ville umiddelbart trodd at dette kom under kategorien “offentlig finansiert undervisning”.

  Uansett, så er det ikke slik at listen over organisasjoner er hogget i stein, så jeg tar med meg innspillet ditt i vårt videre arbeide med å forsøke å gi et klart svar på hva som er å betrakte som “tillatte NC-brukere”.

 • http://carstenhp.blogspot.com Carsten Pihl

  @Gisle Takk for oppklaring/oppsummering. Jeg ser problemstillingene mht amatørteatergrupper og idrettslag, men klarer ikke helt å se at inngangspenger kan være poenget.

  Problemstillingen må jo være om/antall man evt lønner – mao om det går penger tilbake til de som er med. Inngangspenger tar man jo for å dekke lokalleie, kulisser, kostymer mm (amatørteater), og trenere, baller utstyr, hall-leie (idrettslag). Dette kan ikke gå på bekostning av “non-profit”, kan det vel. Ihvertfall ikke så lenge de ikke sitter igjen med vesentlig overskudd som går tilbake til deltagerene som lønn?!

  Et sidepoeng: I speidergruppen min hadde vi foreldrefest for noen uker siden. Der tok vi inngangspenger – for å dekke kostnadene våre og få litt til driftskassen. Det gjør oss neppe til “profit” for det.

  Ser problemet med bredde/eliteidrett.

  Fint dere vil se på Frivillighetsregisteret, for det vil nok dekke bredere enn Skattedirektoratets liste. Den er litt tilfeldig, iom at man må søke for å stå der, samt at den enkeltes organisasjons vedtekter må oppfylle en del spesifikke krav.

  Til Anders: Trist at en så viktig debatt nå går som kommentarer i en gammel artikkel! Håper dette blir et tema på Digi!

 • http://blogg.abrenna.com Anders Brenna

  @Carsten

  Vi skal skrive mer om dette på digi.no, og så fort jeg får hodet over vannet skal jeg invitere Gisle til å fortelle ordentlig om CC på digi-TV.

 • http://carstenhp.blogspot.com Carsten Pihl

  Flottings – det var ikke ment som mas, skjønner hverdagen. Men debatten er for viktig til at bare vi med litt sær interesse ser den her!

 • http://www.creativecommons.no/ Gisle Hannemyr

  Som et ledd i den pågående studiet av ikke-kommersiell bruk som nå gjøres av Creative Commons, har studiegruppen laget en online spørreundersøkelse (på engelsk) omkring holdninger og fortolkninger av ikke-kommersiell bruk.
  Skjema: http://v2.decipherinc.com/survey/mds/mds08002?list=2
  Skjemaet tar circa 20 minutter å besvare, og henvender seg både til skapere og brukere. Jeg vil oppfordre alle som interessert i denne problemstillingen til å delta i undersøkelsen.

 • http://olanjaab.wordpress.com/ Ola Njå

  Spennende debatt! Jeg er engasjert i det frivillige og kjenner godt til de organisasjonene frivillighetsregisteret vil ta seg av etter hvert.

  En tanke som slo meg er som et eksempel Den Norske Turistforenings medlemsblad Fjell & Vidde, som også selges i butikker, kan de bruke CC-NC lisensierte bilder?

 • http://www.creativecommons.no/ Gisle Hannemyr

  @Ole Njå,
  Nei, slik NC forstås i dag kan Fjell & Vidde ikke bruke bilder underlagt CC NC-lisens (uten å spørre fotografen om lov). Den norske turistforening (DNT) er en frivillig organisasjon som står på den omtalte listen fra Skattedirektoratet, slik at de i utgangspunktet har rett til å bruke bilder med CC NC-lisens (for eksempel kan de bruke bilder på nettsider som også er tilgjengelig for ikke-medlemmer der de viser anbefalte tur-ruter o.l.). Men de kan ikke bruke slike bilder i produkter som selges for penger, eller i produkter som kun er forbeholdt medlemmer som betaler kontingent.