Blogglenker på forsiden

Vi har hatt Twingly en stund nå, og erfaringen så langt er at det er seriøse bloggere som lenker til TU.no i sine innlegg.

Som sagt da vi implementerte Twingly, har undertegnede sjekket ut samtlige blogger som lenker til oss. Det er derfor en enkel beslutning å nå trekke frem bloggene også på forsiden vår. Det gjør vi gjennom en enkel widget som viser de 10 siste blogglenkene:

TwinglyWidget

Dette gir oss ingen ekstra trafikk, og vi skal også være ærlige nok til å si at vi ikke tror det vil gi stort utslag for bloggene som lenker til våre artikler. Vi tror og mener uansett at dette er det riktige å gjøre i forhold til vår visjon for internettsatsingen vår:

Internett skal ikke bli en integrert del av Teknisk Ukeblad. Teknisk Ukeblad skal bli en integrert del av internett.

Dessuten er vi opptatt av å løfte frem en nettdebatt som går på tvers av nettaviser, blogger og andre nettsteder. Jeg gjentar derfor også vår lille kvasiformel:

Nettdebatt = Samfunnsdebatt

Samfunnsdebatt = Nettdebatt

På vår widget får leserne muligheten til å gå direkte til innlegget, til bloggens forside eller til et utvidet søk etter flere blogger som lenker til TU.no. Leserne kan også plukke opp bloggernes RSS-feed direkte herfra.

Dersom dette tiltaket fører til utbredt klikkoreri med useriøse lenker fra «Twinglyhorer», vil vi fjerne henvisningen fra forsiden. «Ooh, behave», som Austin Powers ville sagt.

 • Tor

  Nå jobber jo ikkje du der lenger, men var det "utbredt klikkoreri" som gjorde at det forsvann frå forsida?

  • http://blogg.abrenna.com Anders Brenna

   Det kan godt tenkes, men den viktigste årsaken var nok prisen.

   Nettavisene bør lenke til bloggere, men det krever oppfølgning for å sikre at det ikke sporer av.

   I Teknisk Ukeblad besøkte jeg alle blogger som lenket til artikler på TU.no. Det var neppe mer enn 3-4 som var litt tvilsomme, og jeg fjernet aldri en eneste lenke.

   Det må man gjøre hvis det tar av, og man må gå aktivt inn og debattere på de bloggene før man gjør det. Bloggere er mennesker, og de reagerer på samme måte som ved muntlige samtaler. Hvis man spør, svarer og gir klar beskjed om hva man aksepterer, så vil de fleste følge opp konstruktivt tilbake.

   Det gleder meg at Teknisk Ukeblad følger opp flere av mine initiativer, og så er jeg selvsagt skuffet over de initiativene som ble lagt i skuffen, men sånn er det. Jeg skrinla også tidligere initiativ da jeg begynte. :-)