Internettbaserte heltidsstudier

Internett basert undervisning tar nå snart helt over for tidligere fjernundervisning via brev. Men det er fortsatt bare deltids markedet.

Jeg mener at det bør kunne begynne å spise av utdanningsmarkedet for heltidsstudier også.

Heltidsstudenter tilbringer store deler av studiene sine i lesesaler på skolen eller på biblioteker. Hvis bibliotekene hadde fått trådløs internett tilgang, ville man også kunne jobbet der med internettbaserte studier.