Billige PC’er gir nye muligheter

Nå har prisen på PC’er blitt så lave at det ikke lengre er uvanlig med mer enn en PC i hjemmet. Det som før ble definert som gamle maskiner, holder fortsatt må.

Dette åpner for å bruke den avanserte PC teknologien i andre løsninger. Såkalte embedded systemer. Microsoft leverer Embedded Xp og Embedded CE, og Linux er også stor på embedded løsninger.

Tomra embedded systemer i sine pante automater, parkeringsautomater bruker det og det samme gjør diverse spillautomater. Fordelen er at man raskt kan bygge opp en avansert dedikert boks. Når Norsk Tipping nå utreder muligheten for tippe terminaler, vil det være løsninger med embedded operativsystem.

Prisen på PC komponentene er lave, kunnskapen om operativsystemene er utbredte og det er derfor en gylden mulighet til å bygge nye avanserte løsninger.