Fagpressen støtter Gravemaskinen

Gravemaskinen er redaksjonelt IT-system som utvikles for å gi mer og bedre journalistikk i norsk presse.

Prosjektet er i en tidlig fase, og selv om vi har brukt det til å lansere Sitatsjekk for iPhone og Android, samt at vi nærmer oss en åpen beta, er det mye arbeid som gjenstår. Dette tar tid, og tid koster penger.

Det var derfor svært gledelig å få innvilget et stipend fra Fagpressen på 50.000 kroner for å videreutvikle Gravemaskinen. På et så tidlig tidspunkt gir slike beløp store utslag.

Systemet utvikles som en nettbasert tjeneste i nettskyen med utgangspunkt i algoritmer og redaksjonelt relevant innhold. Gravemaskinen kan beskrives som en “WolframAlpha for journalistikk” for de som vet hva det er, og for andre kan det beskrives som en nyhetsorientert søkemotor som presenterer resultatene i faktaorienterte tabeller og grafer.

Gravemaskinen skal bidra til en bedre norsk presse gjennom tre satsingsområder:

  • Verktøy for gravejournalistikk
  • Journalistisk analyse
  • Plattform for nye tjenester

Førstnevnte er primærfunksjonen. Det går ut på å la algoritmer analysere redaksjonelt relevant datamateriale for å finne det vi kaller redaksjonelle leads. I første omgang har vi lagt inn støtte for nettaviser og pressemeldinger, men etterhvert vil vi også legge inn årsrapporter, domsavsigelser, offentlige utredninger og andre relevante informasjonskilder.

Journalistisk analyse kan ses på som et verktøy for redaksjonelt bokettersyn. Det skal kunne brukes av redaksjonene til å evaluere sine egne prestasjoner, samt til å dokumentere hvilke redaksjoner som gjør vesentlig kvalitetsjournalistikk – og hvilke som ikke bidrar til pressens samfunnsoppdrag.

Det er forøvrig denne analysebiten stipendet skal brukes på. Ved å indeksere og analysere nettavisene til Fagpressens medlemmer, og sammenligne de med resten av presse-Norge, skal undertegnede lage en rapport som viser hva fagpressen faktisk bidrar med.

I tillegg til selve rapporten, vil arbeidet også legge grunnlaget for tjenester som medlemsredaksjonene skal kunne tjene penger på gjennom den redaksjonelle plattformen.

Ved å “rafinere innholdet” til pressen, og la de lansere nye kommersielle tjenester med utgangspunkt i sitt eget foredlet redaksjonelt innhold, satser vi på å bidra til en mer robust medieøkonomi på nettet.

Støtten fra Fagpressen er ikke stor nok til å finansiere meg og mine to partnere, men det gir oss litt handlingsrom. Parallelt med arbeidet som direkte berører Fagpressens medlemmer, gjør vi mye utvikling på egen kappe. Noe av det skaper små inntektsstrømmer allerede nå, men mye av det har et lengre perspektiv.

Vi er derfor avhengig av flere inntektskilder, og jeg kan derfor her og nå røpe at et personlig webabonnement til en begrenset målgruppe er på gang. Det kommer også et par andre løsninger, men de skal jeg vente litt med å si så mye om.

Følg med her, på sitatsjekk.no og/eller følg med på Gravemaskinen’s Twitter-konto for å holde deg oppdatert på utviklingen.

Tilslutt må jeg bare si det nok en gang: Tusen takk til Fagpressen for stipendet! Det vil bli vel anvendt, og forhåpentligvis klarer vi å gi mer tilbake når arbeidet er gjort og rapporten er lagt frem.