Kursrom på boks

IT kurs er ganske dyre fordi de trenger datautstyr for mange kroner. Mange bedrifter er også såpass store at de ofte kjører kursene internt. Da trenger de et kursrom med en maskinpark.

Denne maskinparken behøver ikke å være så oppdatert. Hvis man kjører en VMWare server hvor alle får operastivsystemet sitt fra, holder det med en enkel installasjon av agenten. Kravet til denne serveren er imidlertid litt høyere. Minimum en to prosessor med minst to GB minne. Litt avhengig av kursets ressurskrav bør det holde til et 6-12 maskiners miljø.

Da kan man ta med seg et helt kursrom, i en server. Derav kursrom på boks.

MSI ressurs person

Enhver IT avdeling og ethvert utviklingsselskap trenger en ressursperson på Windows Installer.

Teknologien brukes til installasjon og vedlikehold og er relativt komplisert. Når det virker er det veldig elegant, men når det ikke gjør det krever det en del kompetanse å få det til å virke.

IT avdelingene trenger kompetansen for å supportere brukerne og for å automatisere installasjon og vedlikehold. Utviklerne trenger kompetanse for å lage gode installasjonsrutiner, som igjen hjelper administratorne ute i IT avdelingene. Det reduserer også support behovet deres.

Færre røykende IT folk?

Mange kursholdere spør om det er noen som røyker, på begynnelsen av kurset. Man må fortelle dem hvor de kan røyke, men spørsmålet har også en annen hensikt. Røykere kjenner når de må ha en røykepause. Vi andre har en tendens til å bli sittende oppslukt med det vi holder på med litt for lenge. Da er det greit med røykere som sier at nå må de ha en pause.

Mange kursholdere bruker dette svært bevist, ved å gi røykerne ansvar for å si ifra når klassen skal ta pause.

De første årene jeg holdt kurs (1998) var det en stor andel som røykte, men de siste 2-3 årene har det vært mange kurs hvor ingen røykere deltok. Det var selv om de fleste av disse kursene hadde 10-12 deltagere. Er det et tegn på at IT folket har blitt sunnere? Jeg tror det, men de har nok et større forbedringspotensialet med koffeinen.

Windows Server reklamebok

Jeg leser for tiden en bok om Windows Server 2003 for å plukke opp litt nyheter. Boken er på ca. 400 sider og koster 30$. Heldigvis har jeg ikke kjøpt den selv.

Boken heter Introducing Windows Server 2003, og er skrevet før produktet var ferdig. Den er ment som en oversiktsbok for de som ønsker å være tidlig ute med å lære seg produktet. Det fungerer i og for seg greit, men det evinnelige reklamespråket som benyttes er ganske irriterende. Det prentes inn om igjen og om igjen at ytelsen på ditt og datt har blitt bedre. Bare ved å droppe gjentagelsene ville den krøpet under 200 sider. Ved å droppe alle supåerlativene ville den vært nede på 100. Da hadde det virkelig vært verdt lesetiden, men da hadde man vel ikke betalt 30$ for den?

Bøker burde være kortere. Det krever mye tid å lese dem og noen burde ta konsekvensen av dette. Hva med en IT bok serie som begrenset seg til 100 matnyttige sider på hver tittel? Jeg ville ihvertfall prioritert en sånn bok.

Konsulenter bør holde kurs

Konsulenter koster ganske mye pr. time. Det skal allikevel lønne seg fordi konsulenten har kompetanse og erfaring som de internt ansatte ikke har. Denne kompetansen opparbeides ved av at det settes av tid til å lære nye ting på et tidlig stadie, og ved at man gjør mye av det samme hos flere kunder.

Det er fint at kunder får dra nytte av denne erfaringen fra folk som har gjort det før, men kunnskapsdelingen bør effektiviseres enda mer. Ved å la konsulentene holde kurs, deler de kunnskapen på en bedre måte og øker samtidig sin markedsverdi. Kurs kan ofte ses på som betalt markedsføring.

En annen fordel er at det tvinger konsulenten til å være ekstra nøye med å sjekke ut emnet sitt. Det ville vært flaut å stå der og presentere noe som var galt, selv om det kanskje bare var en bagetell