Trådløst gjesterom

WLAN er hot for tiden, og sikkerhet er i fokus. Jeg vil imidlertid flytte fokuset litt her nå. De fleste bedrifter bør tilby et åpent WLAN nett ved siden av sitt interne sikrede nett.

Dette vil gje besøkende tilgang til internett uten å måtte gå via det interne nettet. På den måten gir man den besøkende mulighet til å sjekke sin epost, mens vedkommende venter i resepsjonen. Man slipper også behovet for å få uidentifiserte bærbare inn på nettet, bare fordi de trengte å komme seg ut på internett. Med et slikt trådløst gjesterom, vil det være mye lettere å avklare om en maskin har noe der å gjøre eller ikke.

Som konsulent har jeg hatt meg meg bærbar hos mange kunder. Er da disse kundene ansvarlig for programvaren jeg bringer inn i nettvberket deres? Hva hvis jeg jobber der i mange måneder? I flere år? Svært få IT-avdelinger har kontroll på hva konsulent maskinene inneholder. Hva hvis de har ulisensiert programvare? Hva hvis de er rammet av ormer og virus?

Nei, da er det bedre med et eget gjestenettverk, som ikke får tilgang, men som samtidig lar gjesten komme seg ut på internett.

Internettbaserte heltidsstudier

Internett basert undervisning tar nå snart helt over for tidligere fjernundervisning via brev. Men det er fortsatt bare deltids markedet.

Jeg mener at det bør kunne begynne å spise av utdanningsmarkedet for heltidsstudier også.

Heltidsstudenter tilbringer store deler av studiene sine i lesesaler på skolen eller på biblioteker. Hvis bibliotekene hadde fått trådløs internett tilgang, ville man også kunne jobbet der med internettbaserte studier.

Billige PC’er gir nye muligheter

Nå har prisen på PC’er blitt så lave at det ikke lengre er uvanlig med mer enn en PC i hjemmet. Det som før ble definert som gamle maskiner, holder fortsatt må.

Dette åpner for å bruke den avanserte PC teknologien i andre løsninger. Såkalte embedded systemer. Microsoft leverer Embedded Xp og Embedded CE, og Linux er også stor på embedded løsninger.

Tomra embedded systemer i sine pante automater, parkeringsautomater bruker det og det samme gjør diverse spillautomater. Fordelen er at man raskt kan bygge opp en avansert dedikert boks. Når Norsk Tipping nå utreder muligheten for tippe terminaler, vil det være løsninger med embedded operativsystem.

Prisen på PC komponentene er lave, kunnskapen om operativsystemene er utbredte og det er derfor en gylden mulighet til å bygge nye avanserte løsninger.

PC og mobil telefon ikke tillatt

Idag har jeg hatt eksamen i bedriftsøkonomisk analyse. Alle hjelpemidler var tillatt, utenom mobiltelefon og PC. Goes without saying, eller hva?

Kanskje burde det vært lov? Ihvertfall PC, vi har jo brukt PC til å føre case oppgaven vi skulle ha med på eksamen. Så kunne svarene registreres direkte i en webside koblet opp mot en database. Resultatet ville vært klart på noen sekunder, istedenfor de 25 virkedagene BI operer med idag. Nå får jeg ikke vite hvordan det har gått før midt i sommeren. Da har jeg ferie, og det er ikke sikkert at det er det mest passende tidspunktet å få resultatet.